Temeljni ugovori o osnivanju i pristupanju Europskoj uniji

  Broj Celex-a Akt na hrvatskom jeziku

Akt na engleskom jeziku

1

11957A

Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (Euratom) Treaty establishing the European Atomic Energy Community (Euratom)

2

11957E

Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice (EEZ) Treaty establishing the European Economic Community (EEC)

3

11962E-PRO-PTR-NL

Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice - Protokol o uvozu naftnih proizvoda koji su rafinirani u Nizozemskim Antilima u EEZ Treaty establishing the European Economic Community - Protocol on the Netherlands Antilles

4

11965F

Protokol o povlasticama i imunitetima Europskih zajednica Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities

5

11970F

Ugovor o izmjenama i dopunama određenih proračunskih odredaba ugovorâ o osnivanju Europskih zajednica i Ugovora o osnivanju jedinstvenog Vijeća i jedinstvene Komisije Europskih zajednica Treaty amending certain budgetary provisions of the Treaties establishing the European Communities and of the Treaty establishing a single Council and a single Commission of the European Communities

6

11972B

Ugovor o pristupanju Kraljevine Danske, Irske, Kraljevine Norveške i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske EEZ-u i Euratomu Treaty concerning the accession of the Kingdom of Denmark, Ireland, the Kingdom of Norway and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the EEC and to the Euratom

7

11975R

Ugovor o izmjenama i dopunama određenih financijskih odredaba ugovorâ o osnivanju Europskih zajednica i Ugovora o osnivanju jedinstvenog Vijeća i jedinstvene Komisije Europskih zajednica Treaty amending certain financial provisions of the Treaties establishing the European Communities and of the Treaty establishing a single Council and a single Commission of the European Communities

8

11975R-PRO-BEI

Ugovor o izmjenama i dopunama određenih odredaba Protokola o Statutu Europske investicijske banke (EIB) Treaty amending certain provisions of the Protocol on the Statute of the European Investment Bank (EIB)

9

11979H

Ugovor o pristupanju Helenske Republike EEZ-u i Euratomu Accession of the Hellenic Republic to the European Communities

10

11985G

Ugovor o izmjenama i dopunama, u odnosu na Grenland, Ugovora o osnivanju Europskih zajednica Treaty amending, with regard to Greenland, the Treaties establishing the European Communities

11

11985I

Ugovor o pristupanju Kraljevine Španjolske i Portugalske Republice EEZ-u i Euratomu Treaty concerning the accession of the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic to the EEC and to the Euratom

12

11986U

Jedinstveni europski akt Single European Act

13

11992M

Ugovor o Europskoj uniji (EU) Treaty on European Union (EU)

14

11993R-PRO-BEI-B

Akt o izmjenama i dopunama Protokola o Statutu Europske investicijske banke kojim se Vijeće guvernera ovlašćuje za osnivanje Europskog investicijskog fonda Act amending the Protocol on the Statute of the European Investment Bank empowering the Board of Governors to establish a European Investment Fund

15

11994N

Ugovor o pristupanju Kraljevine Norveške, Republike Austrije, Republike Finske i Kraljevine Švedske Europskoj uniji Treaty concerning the conditions of accession of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded

16

11997D

Ugovor iz Amsterdama o izmjenama i dopunama Ugovora o Europskoj uniji, ugovorâ o osnivanju Europskih zajednica i određenih s njima povezanih akata Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts

17

12001C

Ugovor iz Nice o izmjenama i dopunama Ugovora o Europskoj uniji, ugovorâ o osnivanju Europskih zajednica i određenih s njima povezanih akata Treaty of Nice amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts

18

12003T

Ugovor o pristupanju Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji Treaty concerning the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union

19

12005S

Ugovor o pristupanju Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji Treaty concerning the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union

20

12007L

Ugovor iz Lisabona o izmjenama i dopunama Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o osnivanju Europske zajednice Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community

21

41976X1008(01)

Akt o izboru predstavnika u Skupštini neposrednim općim izborima Act concerning the election of the representatives of the Assembly by direct universal suffrage

 

Za pristup prijevodima pravne stečevine Europske unije po poglavljima kliknite ovdje.