Pregled viznog sustava


Država:

Talijanska Republika

Uspostava diplomatskih odnosa: 17.01.1992.

Viza potrebna za sljedeće vrste putnih isprava

Državljanin RH:

 • Obična putovnica: Ne
 • Diplomatska/službena putovnica: Ne
 • * Državljani Hrvatske mogu ulaziti u Italiju i s osobnom iskaznicom

Državljanin Italije:

 • Obična putovnica: Ne
 • Diplomatska/službena putovnica: Ne
 • * Državljani Italije mogu ulaziti u Hrvatsku i s osobnom iskaznicom

DM/KU u RH ili susjednoj/drugoj državi

Zagreb

 • Adresa:

  Medulićeva 22
  10 000 Zagreb
  HRVATSKA

 • Telefon: +385 1 48 46 386
 • Fax: cons. +385 1 48 46 238

Rijeka

 • Adresa:

  Riva br. 16
  51 000 Rijeka
  HRVATSKA

 • Telefon: +385 51 355 200, 355 230, 355 240
 • Fax: +385 51 355 225

Zagreb

 • Adresa:

  Preobraženska 4
  10 000 Zagreb
  HRVATSKA

 • Telefon: +385 1 48 30 208
 • Fax: +385 1 48 30 207

Split

 • Adresa:

  Obala HNP 10
  21000 Split
  HRVATSKA

 • Telefon: +385 21 347 376, +385 91 5872 468

Zagreb

 • Adresa:

  Masarykova 24
  10000 Zagreb
  HRVATSKA

 • Telefon: +385 1 48 30 711
 • Fax: +385 1 48 30 740

Buje

 • Adresa:

  Trg Josipa Broza 13
  52460 Buje
  HRVATSKA

 • Telefon: +385 1 52 773 122

Pula

 • Adresa:

  Via Giuseppe Tartini 15
  52100 Pula
  HRVATSKA

 • Telefon: +385 1 52 507 007
 • Fax: +385 1 52 388 863

Dubrovnik

 • Adresa:

  c/o Hotel Libertas-Rixos
  Liechtensteinov put 3
  20000 Dubrovnik
  HRVATSKA

 • Telefon: 098/941 46 54
 • Fax: 020 412 838

DM/KU Republike Hrvatske

Rim

 • Adresa:

  Via Orsini 27
  00192  Roma
  ITALIJA

 • Telefon: 0039 06 3630 7650, 3630 7300
 • Fax: 0039 06 3630 3405

Milano

 • Adresa:

  Piazzale Luigi Cadorna 15/1,
  20123 Milano
  ITALIJA

 • Telefon: 0039 02 805 1772
 • Fax: konz. odjel 00 39 02 805 2827

Trst

 • Adresa:

  Piazza Goldoni 9
  34122 Trieste
  ITALIJA

 • Telefon: 0039 040 775 144
 • Fax: 0039 040 773 959

Bari

 • Adresa:

  VIA DANTE ALIGHIERI N. 71
  BARI
  ITALIJA

 • Telefon: 377/4188763

Napulj

 • Adresa:

  Via Torquato Tasso, 480
  80127 Napoli – Italia                      

   

 • Telefon: + 39 081 7148482
 • Fax: + 39 081 7148482

Padova

 • Adresa:

  Corso Milano 106
  35 122 Padova
  ITALIJA

 • Telefon: 00 39 049 821 86 22
 • Fax: 00 39 049 821 18 16

Firenza

 • Adresa:

  Via della Mattonaia 13
  50121 Firenza
  ITALIJA

 • Telefon: 00 39 055 263 9272
 • Fax: 00 39 055 246 9418

Genova

 • Adresa:

  Via Roma 2
  16123 Genova
  ITALIJA

 • Telefon: +39 0124 51 85 55
 • Fax: +39 0124 51 47 20

Bologna

 • Adresa:

  Palača Casa Bernacchi
  Via Riva di Reno 118
  Bologna
  Italija

 • Telefon: +39 329 4607846

Perugia

 • Adresa:

  Via Dalmazio Birago 62
  PERUGIA
  ITALIJA

 • Telefon: 3334011805

PRIMJENA SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Republika Hrvatska od 1. siječnja 2023. u potpunosti primjenjuje schengensku pravnu stečevinu kao država članica Schengenskog područja.
Vizni režim Republike Hrvatske dio je pravne stečevine Unije.
Od 1. siječnja 2023. hrvatske diplomatske misije i konzularni uredi izdaju schengenske vize (viza tipa A i C) i nacionalne dugotrajne vize (viza tipa D).
 
RAČUNANJE VREMENA PROVEDENOG U SCHENGENSKOM PODRUČJU

Vrijeme provedeno u Republici Hrvatskoj zbraja se s vremenom provedenim u ostalim državama članicama Schengenskog područja.
Državljani trećih zemalja, neovisno o tomu trebaju li vizu ili ne, mogu boraviti na Schengenskom području do 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana.
Dodatne informacije te kalkulator za izračun razdoblja dopuštenog boravka s uputama za korištenje dostupni su na poveznici: https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/border-crossing_en  
 
HRVATSKE VIZE ZA KRATKOTRAJNI BORAVAK (VIZA TIPA C) IZDANE DO 31. PROSINCA 2022.

Hrvatske vize za kratkotrajni boravak (viza tipa C) izdane do 31. prosinca 2022., ako su valjane, i dalje vrijede za ulazak u Republiku Hrvatsku, ali ne omogućavaju ulazak u ostale države članice Schengenskog područja.

DODATNE INFORMACIJE

Za detaljnije obavijesti vezane uz vize možete se obratiti Službi za vize na e-mail adresu: vize@mvep.hr