Pregled viznog sustava


Država:

Arapska Republika Egipat

Uspostava diplomatskih odnosa: 01.10.1992.

Viza potrebna za sljedeće vrste putnih isprava

Državljanin RH:

 • Obična putovnica: Da
 • Diplomatska/službena putovnica: Ne
 • *Hrvatski državljani mogu zatražiti izdavanje turističkih viza:
  1/ na graničnom prijelazu, pri ulasku u Egipat;
  2/ u Veleposlanstvu AR Egipat u Zagrebu;
  3/ putem web stranice: Visa2Egypt.gov.eg
  Preporuča se ishođenje viza prije dolaska u Egipat, putem navedene web stranice ili u egipatskom veleposlanstvu u Zagrebu

  ** Viza se u svrhu turizma može ishoditi i putem sustava E-viza na visa2egypt.gov.eg. Pristojba turističke vize za jedan ulazak je 25 USD, a za višekratne ulaske 60 USD. Za sve detaljnije informacije molimo da kontaktirate Veleposlanstvo Egipta u Zagrebu.

Državljanin Egipta:

 • Obična putovnica: Da
 • Diplomatska/službena putovnica: Ne
 • Nezahtjevanje viza odnosi se i na nositelje posebnih putovnica AR Egipat. Zahtjevi za vizu mogu se predati i u viznom centru u Kairu. Dodatne informacije dostupne su na http://www.vfsglobal.com/croatia/Egypt/ ili kontaktirajte Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Kairu.

DM/KU u RH ili susjednoj/drugoj državi

Zagreb

 • Adresa:

  Babonićeva 58 
  10 000 Zagreb
  HRVATSKA

 • Telefon: +385 1 23 10 781, 23 10 798
 • Fax: +385 1 23 10 619

DM/KU Republike Hrvatske

Kairo

 • Adresa:

  3, Abou El Feda St.
  Zamalek, Cairo
  EGIPAT

 • Telefon: 00202 273 83 155, 273 55 815
 • Fax: 00202 273 55 812

PRIMJENA SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Republika Hrvatska od 1. siječnja 2023. u potpunosti primjenjuje schengensku pravnu stečevinu kao država članica Schengenskog područja.
Vizni režim Republike Hrvatske dio je pravne stečevine Unije.
Od 1. siječnja 2023. hrvatske diplomatske misije i konzularni uredi izdaju schengenske vize (viza tipa A i C) i nacionalne dugotrajne vize (viza tipa D).
 
RAČUNANJE VREMENA PROVEDENOG U SCHENGENSKOM PODRUČJU

Vrijeme provedeno u Republici Hrvatskoj zbraja se s vremenom provedenim u ostalim državama članicama Schengenskog područja.
Državljani trećih zemalja, neovisno o tomu trebaju li vizu ili ne, mogu boraviti na Schengenskom području do 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana.
Dodatne informacije te kalkulator za izračun razdoblja dopuštenog boravka s uputama za korištenje dostupni su na poveznici: https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/border-crossing_en  
 
HRVATSKE VIZE ZA KRATKOTRAJNI BORAVAK (VIZA TIPA C) IZDANE DO 31. PROSINCA 2022.

Hrvatske vize za kratkotrajni boravak (viza tipa C) izdane do 31. prosinca 2022., ako su valjane, i dalje vrijede za ulazak u Republiku Hrvatsku, ali ne omogućavaju ulazak u ostale države članice Schengenskog područja.

DODATNE INFORMACIJE

Za detaljnije obavijesti vezane uz vize možete se obratiti Službi za vize na e-mail adresu: vize@mvep.hr