Drvo

Uvoz proizvoda od drva iz Ruske Federacije – na temelju kvota

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 498/2012 od 12. Lipnja 2012. o raspodjeli carinskih kvota koje se primjenjuju na izvoz drva iz Ruske Federacije u Europskoj uniju i Protokol između EU-a i Vlade Ruske Federacije o tehničkim modalitetima u obliku razmjene nota između Europske unije i Ruske Federacije za upravljanje carinskim kvotama za izvoz drva iz Ruske Federacije, uređuju okvir za izvoz, odnosno uvoz, crnogoričnog drva (smreka i bor). Ovdje možete preuzeti Zahtjev za odobrenje kvote za izvoz drva iz Ruske Federacije u Europsku uniju u papirnatom obliku u skladu s bilateralnim carinskim kvotama za smreku i bor između Europske komisije i Ruske vlade.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj za predaju Zahtjeva za odobrenje kvote za izvoz drva iz Ruske Federacije u Europsku uniju.

Obrazac
Obrazac Zahtjeva za odobrenje kvote za izvoz drva iz Ruske Federacije u Europsku uniju

Ostali dokumenti
a)   ugovor ili predugovor za proizvode obuhvaćene Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 498/2012
b)   izjava kojom se potvrđuje da će uvezeno drvo će biti obrađeno u EU u roku od jedne godine od datuma na carinskoj deklaraciji prihvaćenoj od strane carinske uprave kojom se proizvod pušta u slobodni promet i koja sadrži točan opis robe i tarifnih oznaka (Prilog 1 Obrasca Zahtjeva)
Napomena: za svaku kategoriju proizvoda potrebno je ispuniti pojedinačni Obrazac Zahtjeva

Više informacija
EU regulativa o uvozu određenih vrsta drva iz Ruske Federacije: