Željezo i čelik

Nakon stupanja na snagu Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/670 (3) kojom se regulira izdavanje Isprave o nadzoru za uvoz čelika primljene su određene primjedbe gospodarskih subjekata i nacionalnih nadležnih tijela te je ista izmijenjena Provedbenom Uredbom Komisije (EU) 2017/1092 ?d 20. lipnja 2017. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/670 o uvođenju prethodnog nadzora Unije uvoza određenih proizvoda od željeza ili čelika podrijetlom iz određenih trećih zemalja, a koja stupa na snagu 11. srpnja 2017. 
Izmijenjenu Uredbu moguće je naći na slijedećoj poveznici:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1092
&qid=1499348699587&from=EN


Što se tiče izdavanja Isprava o nadzoru najvažnija promjena odnosi se na nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj. Od dana stupanja na snagu nove Uredbe, 11. srpnja 2017. nadležno tijelo postaje Ministarstvo financija – Carinska uprava. Isprave izdane prije 11. srpnja 2017. od strane Ministarstva vanjskih i europskih poslova vrijede do roka navedenog na njima. Informacije vezane uz postupak podnošenja zahtjeva, potrebnim ispravama za izdavanje isprava o nadzoru, obuhvaćenim proizvodima i izuzećima od podnošenja isprave te informacije vezane uz carinsko postupanje objavljene su na web stranicama Carinske uprave: Carinska uprava - Uvoz proizvoda od željeza ili čelika 

Zahtjevi za izdavanje isprave kao i  sva pitanja vezana uz postupanje pri uvoz proizvoda od željeza ili čelika od 11. srpnja 2017. upućuju se na adresu elektroničke pošte: nadzorne.isprave@carina.hr

VAŽNA NAPOMENA:  Carinska uprava će uz SVAKI Zahtjev za izdavanje Isprave o nadzoru, osim standardne prateće dokumentacije tražiti da se dostavi i potvrda o proizvodnji (dosada je bilo potrebno dostaviti u slučajevima kada roba nije kupljena izravno u zemlji proizvodnje).
 

EU regulativa o uvozu željeza i čelika: