Hrvatska i ZSOP

Misije i operacije pod okriljem Zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP) EU-a predstavljaju važan instrument Zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU-a u sprječavanju i upravljanju krizama te post-kriznoj stabilizaciji, pri tome koristeći civilne i vojne sposobnosti država članica i partnera. Trenutno djeluje 13 civilnih i 9 vojnih misija/operacija EU-a na tri kontinenta: u Europi, Africi i Aziji.

Civilne misije: EULEX Kosovo; EUAM Ukrajina; EUMM Gruzija; EUAM Irak; EUPOL COPPS i EUBAM Rafah (na palestinskim područjima); EUBAM Libija; EUCAP SAHEL Mali; EUCAP SAHEL Niger; EUCAP Somalija; EUAM SAR, EUM Armenija i EUPM Moldova.
Vojne misije/operacije: EUFOR ALTHEA (Bosna i Hercegovina); EUNVAFOR MED IRINI (ispred obala Libije); EUTM Mali; EUTM Somalija; EUNAVFOR Somalija - Atalanta; EUTM SAR; EUTM Mozambik, EUMAM Ukrajina i EUMPM Niger.
 
Više informacija:   https://www.eeas.europa.eu/eeas/missions-and-operations_en


Republika Hrvatska doprinosi misijama i operacijama ZSOP-a, vodeći računa o nacionalnim interesima, vanjskopolitičkim prioritetima, posebice stabilnosti u regiji i u europskom susjedstvu, u skladu sa svojim mogućnostima. Republika Hrvatska je pri tome vođena vrijednosnim motivima kao što su poštivanje međunarodnog prava i zaštita ljudskih prava, te jačanje savezništva s ostalim sudionicima misija i operacija.   Republika Hrvatska trenutno sudjeluje u civilnoj misiji u Gruziji (EUMM Gruzija) te u dvije vojne operacije, ispred obala Somalije (EUNAVFOR Somalija - ATALANTA) i Libije (EUNAVFOR MED IRINI).

Promatračka misija Europske unije u Gruziji (EU Monitoring Mission in Georgia - EUMM Georgia)

Promatračka misija Europske unije u Gruziji EUMM uspostavljena je u listopadu 2008. godine s ciljem doprinosa okončanju oružanoga sukoba u Gruziji i nadzora nad provedbom mirovnog sporazuma u šest točaka (Six-Point Agreement), koji su uz posredovanje Europske unije 12. kolovoza 2008. potpisale Gruzija i Rusija te Sporazuma o provedbenim mjerama od 8. rujna 2008. godine. Cilj misije je stabilizacija, normalizacija i izgradnja povjerenja te izvještavanje EU-a s ciljem doprinosa budućem EU angažmanu u regiji. Misija je angažirana na sprječavanju obnove oružanog sukoba te održavanja sigurnosti uz administrativne linije razgraničenja. Aktivnosti misije naročito su usmjerene na promatranje situacije na terenu, prijavu incidenata i općenito na doprinos sigurnosnoj situaciji. Prema Odluci Vlade Republike Hrvatske iz 2014. godine, u misiju se mogu uputiti (sekundirati) do troje policijskih službenika. Trenutačno je u misiji raspoređeno dvoje policijskih službenika.

https://www.eumm.eu/


Operacija EUNAVFOR Somalija – ATALANTA

Provedba operacije EUNAVFOR Somalija – ATALANTA dio je Sveobuhvatnog pristupa EU-a za Rog Afrike. Kao odgovor na sve agresivnije napade pirata na trgovačke brodove koji prolaze Adenskim zaljevom Vijeće EU-a je u prosincu 2008. godine donijelo odluku o pokretanju vojne operacije EUNAVFOR Somalija – ATALANTA uz somalijsku obalu.  Osnovne zadaće operacije EUNAVFOR ATALANTA uključuju zaštitu plovila koja prevoze humanitarnu pomoć u sklopu Svjetskog programa za hranu (WFP) i plovila koja pružaju logističku potporu u sklopu misije Afričke Unije u Somaliji (AMISOM), zaštitu plovila koja prolaze područjem operacije, odvraćanje, zaštitu i suzbijanje kriminalnih radnji piratstva i oružanih pljački s područja Somalije te sudjelovanje u nadzoru ribarskih aktivnosti ispred obala Somalije. Republika Hrvatska sudjeluje u operaciji EUNAVFOR ATALANTA od 2009. godine kontinuiranim popunjavanjem jedne pozicije u Operativnom zapovjedništvu operacije u Roti, Kraljevina Španjolska, te povremenim upućivanjem autonomnih timova za zaštitu plovila (Autonomous Vessel Protection Detachment - AVPD) od 2014. godine. 

https://eunavfor.eu/


Operacija EUNAVFOR MED IRINI

Vijeće EU je 31. ožujka 2020. donijelo odluku o pokretanju operacije EUNAVFOR MED IRINI. Usporedno s pokretanjem operacije IRINI trajno je obustavljeno djelovanje operacije EUNAVFOR MED SOPHIA čije su se aktivnosti, u sklopu sveobuhvatnog pristupa EU-a migracijama, provodile od 2015. godine. U operaciji IRINI sudjeluju 23 države članice EU, a zapovjedništvo operacije nalazi se u Rimu. Mandat operacije traje do 31. ožujka 2021. Temeljna zadaća operacije EUNAVFOR MED IRINI je provedba embarga na oružje Ujedinjenih naroda na otvorenom moru uz obalu Libije kroz upotrebu zračnih, satelitskih i pomorskih resursa. Dodatne zadaće operacije obuhvaćaju: 1) doprinos provedbi mjera protiv nezakonitog izvoza nafte iz Libije; 2) doprinos izgradnji sposobnosti i osposobljavanju libijske obalne straže i mornarice za zadaće provedbe zakona na moru; 3) doprinos sprječavanju djelovanja mreža koje se bave krijumčarenjem i trgovinom ljudima putem prikupljanja informacija i ophodnje zrakoplovima. Sabor Republike Hrvatske je u svibnju 2020. godine donio Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u operaciji EUNAVFOR MED IRINI, prema kojoj se u 2020. i 2021. godini u operaciju mogu uputiti do tri pripadnika OS RH. Od srpnja 2020. godine RH popunjava jednu poziciju u sjedištu operacije. Sabor RH je 3. prosinca 2021. godine donio novu odluku o upućivanju do tri pripadnika OS RH u ovu operaciju u 2022. i 2023. godini. RH je u okviru prethodne operacije EUNAVFOR MED SOPHIA provela četiri tečaja ronilačke obuke pripadnika libijske obalne straže i ratne mornarice te je izrazila spremnost za nastavak provedbe ove aktivnosti u okviru operacije IRINI.

https://www.operationirini.eu/