Mjere ograničavanja

Mjere ograničavanja (sankcije) su instrument diplomatske ili gospodarske prirode kojima se nastoji promijeniti aktivnosti ili politike poput kršenja međunarodnog prava ili ljudskih prava, ili politike koje ne poštuju vladavinu prava ili demokratska načela.
Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku Uniju pravna stečevina Europske Unije postala je pravno obvezujuća u Republici Hrvatskoj.
Europska unija primjenjuje sankcije ili mjere ograničavanja u provođenju posebnih ciljeva Zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP) određenih u članku 11. Ugovora o Europskoj uniji, koji su sljedeći: zaštita zajedničkih vrijednosti, temeljnih interesa, neovisnosti i cjelovitosti Unije u skladu s načelima Povelje Ujedinjenih naroda; jačanje sigurnosti Unije na sve načine; očuvanje mira i jačanje međunarodne sigurnosti, u skladu s načelima Povelje Ujedinjenih naroda i Helsinškog završnog akta i ciljevima Pariške povelje, uključujući one koje se odnose na vanjske granice; promicanje međunarodne suradnje; razvoj i učvršćivanje demokracije i vladavine prava te poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda.  Opća izjava o politici EU-a nalazi se u Osnovnim načelima upotrebe mjera ograničavanja (sankcije) (dokument Vijeća 10198/1/04).
EU donosi mjere ograničavanja bilo na autonomnoj osnovi ili provodeći obvezujuće rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Mjere ograničavanja koje uvodi EU mogu biti usmjerene na vlade trećih zemalja ili nedržavne subjekte i pojedince (poput terorističkih skupina i terorista). Mogu uključivati embargo na oružje, druga posebna i opća ograničenja trgovine (zabrane uvoza ili izvoza), financijska ograničenja, ograničenja prihvata (zabrane izdavanja viza ili zabrane putovanja) ili, prema potrebi, druge mjere.
Koristeći okvir ZVSP-a, 27 država članica EU-a provodi sankcije koje je uvelo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda na temelju poglavlja VII. Povelje UN-a. Vijeću sigurnosti su Poveljom UN-a dodijeljene ovlasti za donošenje odluka, obvezujućih za sve članice UN-a, o mjerama ograničavanja koje su potrebne za očuvanje ili uspostavu međunarodnog mira i sigurnosti, a u slučaju prijetnje miru, kršenja mira ili agresije.  
Osim navedene EU pravne stečevine za područje mjera ograničavanja u Republici Hrvatskoj na snazi je Zakon o mjerama ograničavanja (»Narodne novine«, br. 133/23) kojim je utvrđen postupak primjene mjera ograničavanja koje Republika Hrvatska provodi u skladu s pravnim aktima Europske unije s ciljem uspostavljanja i očuvanja međunarodnog mira i sigurnosti, poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda, razvoja demokracije i pravne države te drugih s međunarodnim pravom usklađenih ciljeva. Republika Hrvatska također je obvezana i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, kojima se uvode mjere ograničavanja.

Nove geopolitičke sigurnosne okolnosti intenzivirale su aktivnosti u pogledu uvođenja novih mjera ograničavanja. Ruska agresija na Ukrajinu, te krize na Bliskom istoku i u Africi dovele su do znatnog povećanja upotrebe sankcija od strane EU. Sada postoje režimi sankcija EU-a protiv otprilike 35 zemalja, režima i terorističkih organizacija.  
U tom pogledu treba istaknuti Rusku agresiju na Ukrajinu, koja je donijela niz novih mjera ograničavanja protiv Rusije i njezinih saveznika Bjelorusije, Irana i Sjeverne Koreje, a koje potpomažu djelovanje protiv teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine.  
Pravni akti EU koji uređuju sankcije prema Ruskoj Federaciji su Uredba 833/2014 i Uredba 269/2014
Kronologija EU sankcija prema Bjelorusiji
Kronologija EU sankcija prema Iranu
Kronologija EU sankcija prema Sjevernoj Koreji


Sukladno članku 8. stavku 1. Zakona o mjerama ograničavanja sve fizičke i pravne osobe, tijela državne uprave i drugi subjekti dužni su postupati u skladu s njegovim odredbama i na temelju njega donesenim propisima.
 
SANKCIJSKI REŽIMI NA SNAZI


INFORMACIJE O IZMJENAMA U SANKCIJSKIM REŽIMIMA


Za dodatne informacije o sankcijskim režimima i mjerama ograničavanja molimo kontaktirati Ministarstvo vanjskih i europskih poslova na e-mail: sankcije@mvep.hr
SMJERNICE ZA PROVEDBU SANKCIJA I DRUGE INFORMACIJE