Priručnici za prevođenje

Sklapanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Hrvatska utire svoj put u Europsku uniju te se približava opsežnom zadatku prevođenja pravne legislative Europske unije. U skladu s razvojem odnosa između Hrvatske i Europske unije Ministarstvo za europske integracije pokrenulo je stvaranje usklađivanje i normiranje odgovarajućega hrvatskoga leksika, osobito pravne terminologije s namjerom da se ona što prije počne jednoznačno i sustavno rabiti u procesu prevođenja europske legislative.

Prvi je korak u tom nastojanju izrada englesko-hrvatskoga Glosara na osnovi hrvatskoga prijevoda Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Cilj je objavljivanja glosara dobivanje leksičke i terminološke podloge koja će omogućiti ujednačeniji pristup prevođenju temeljnih pravnih akata EU na hrvatski jezik i na kojoj će se dalje razvijati terminološke baze podataka potrebne da bi se tako zahtjevan zadatak što kvalitetnije obavio.

Na samom početku rada na prevođenju pravnih akata Europske unije na hrvatski jezik, pojavila se potreba za izradom priručnika koji će prevoditeljima, redaktorima i ostalim stručnjacima koji sudjeluju u prevođenju i terminološkom usklađivanju dati smjernice za rad i pomoć u rješavanju problema na koje nailaze.

Pored općih uputa kako prevladati probleme koji se javljaju pri prevođenju jednakovrijednih pravnih propisa, najveći dio Priručnika čini prijevod dijela Manual of Precedents for Acts Established within theCouncil of the European Union koji su sastavili pravni i jezični stručnjaci Vijeća Europske unije. U tom su dijelu prikazane sve vrste pravnih akata u obliku obrazaca, koji su tiskani dvojezično, na engleskom i hrvatskom jeziku, radi lakše uporabe pri prevođenju.Priručnik također sadrži i neke praktične upute, kao što su načini uređivanja teksta, dokumenti tijela EU-a, neki pravni izrazi  i češće kratice.

U svojim nastojanjima da omogući što uspješnije prevođenje propisa Europske unije na hrvatski jezik, što je jedan od uvjeta pristupanja Europskoj uniji, Zavod za prevođenje Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija nastavlja izdavati seriju jezičnih priručnika.  Englesko-hrvatski glosar bankarstva, osiguranja i ostalih financijskih usluga sadrži gotovo 5 000 pojmova. U njegovoj izradi su sudjelovali  stručnjaci iz navedenih područja te iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Tako je ovaj glosar i pokušaj normiranja jezičnih rješenja pri prijevodu iz područja bankarstva, osiguranja i ostalih financijskih usluga u onoj mjeri u kojoj je struka sama normirala svoje nazivlje. Glosar će stoga korisno poslužiti pri prevođenju stručnih izraza, osobito onih koji se tiču Europske unije. Također može pomoći studentima i stručnjacima kao priručnik u čitanju inozemne literature (osobito engleskoga govornoga područja) i službenih tekstova Europske unije iz ovog specifičnog područja.