Temeljni diplomatski tečajevi

Jednogodišnji stručni diplomatski studij - Uvjeti za pohađanje su: VSS, znanje dva strana jezika, rad u hrvatskoj državnoj upravi i preporuka nadređenog. Namijenjen je mladim diplomatima MVEP RH te mlađim službenicima drugih tijela državne i javne uprave. Jednogodišnji stručni diplomatski studij traje jednu akademsku godinu (oko 300 nastavnih sati) i sastoji se od predmeta grupiranih u pet kolegija - “Vanjska politika Republike Hrvatske”, “Međunarodni odnosi i međunarodna politika”, “Europska unija i Republika Hrvatska”, “Diplomacija i diplomatske vještine ”, “Međunarodno pravo, diplomatsko i konzularno pravo ”. Nastava se izvodi kroz predavanja i radionice, a organiziraju se i grupni posjeti različitim institucijama. Predavači su domaći i strani sveučilišni profesori, znanstvenici i drugi stručnjaci, dužnosnici i djelatnici Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija RH i ostalih tijela državne uprave RH te strani diplomati.

Nazočnost nastavi je obvezna. Nakon svakog odslušanog kolegija polaže se pismeni ispit, kao i završni usmeni ispit nakon odslušanih svih tema i to pred tročlanom komisijom uz prethodno pozitivno ocijenjen seminarski rad.

Nastava je organizirana od ponedjeljka do petka, u popodnevnim satima, od 14.00 do 17.30. Uobičajeno započinje s predavanjima tijekom listopada, završava krajem svibnja, odnosno početkom lipnja.

Studij je i u funkciji polaganja dijela državnog ispita.

Dvomjesečni diplomatski tečaj organizira se povremeno i prema potrebi, a namijenjen je profesionalnim diplomatima u rangu I. tajnika kao priprema za polaganje savjetničkog ispita, što je među preduvjetima za napredovanje u službi u rang (diplomatskog) savjetnika.Program se odvija u 120 do 140 nastavnih sati na kolegijima kao i na Jednogodišnjem stručnom diplomatskom studiju, ali s obzirom na prethodno znanje i iskustvo polaznika, više je usmjeren na praktična znanja primjenjiva u svakodnevnom radu diplomata.