Stipendije i seminari u inozemstvu

Tijekom 2013. godine na diplomatsko usavršavanje u inozemstvo kroz programe stipendiranja upućeno je troje (3) djelatnika MVEP RH –Diplomatska akademija Berlin, Diplomatski tečaj za mlade diplomate MVP Turske i Institut službe vanjskih poslova Indije.

Tijekom 2014. godine na diplomatsko usavršavanje u inozemstvo kroz programe stipendiranja upućeno je 11 djelatnika MVEP RH –Diplomatska akademija Berlin, Diplomatski tečaj za mlade diplomate MVP Turske, Europska škola za javnu upravu Bruxelles, Zimska škola diplomacije Bugarska, Međunarodni seminar energetske diplomacije u Sofiji, Ljetna škola Crne Gore, Proljetna škola Kosovo, Institut za učenje jezika Diplomatska akademija MVP Indonezije, Međunarodni program obuke stranih diplomata Singapur.

Tijekom 2015. godine na diplomatsko usavršavanje u inozemstvo kroz programe stipendiranja upućeno je 9 djelatnika MVEP RH –Diplomatska akademija Berlin, Diplomatski tečaj za mlade diplomate MVP Turske, Zimska škola diplomacije Bugarska, Međunarodni seminar energetske diplomacije u Sofiji, Ljetna škola Crne Gore, Proljetna škola Kosovo, Kineski institut za međunarodne studije.

Tijekom 2016. godine na diplomatsko usavršavanje u inozemstvo kroz programe stipendiranja upućeno je 13 djelatnika MVEP RH –Diplomatska akademija Berlin, Diplomatski tečaj za mlade diplomate MVP Turske, Zimska škola diplomacije Bugarska, Međunarodni seminar energetske diplomacije u Sofiji, Ljetna škola Crne Gore, Proljetna škola Kosovo, Institut službe vanjskih poslova u Indiji, Indijski institut za razvoj poduzetništva, Diplomatski tečaj za mlade diplomate MVP Pakistana.

Tijekom 2017. godine na diplomatsko usavršavanje u inozemstvo kroz programe stipendiranja upućeno je 8 djelatnika MVEP RH - na Diplomatsku akademiju u Berlinu, Diplomatski tečaj za mlade diplomate u organizaciji  MVP Turske, Zimsku školu diplomacije u Bugarskoj, Ljetnu školu “Gavro Vuković” za mlade diplomate u Crnoj Gori, XI. Međunarodnu euro-mediteransku sjednicu u Parizu, Ljetni seminar u Brasovu, u suradnji MVP Rumunjske i europske zaklade Titulescu i seminar u organizaciji Ministarstva obrane Makedonije.