Tečajevi stranih jezika

Jezično usavršavanje u Diplomatskoj akademiji provodi se kroz lingvističko i interkulturološko podučavanje stranih jezika, odvijajući se kroz  grupne i specijalizirane („tailor-made“) tečajeve te kroz individualnu nastavu.
Plan nastave stranih jezika sastavlja se sukladno potrebama službe vanjskih poslova RH, a temelji se na standardima Vijeća Europe, odnosno CEFRL-u (Common European Framework of Reference for Languages - Zajednički europski referentni okvir za jezike)   http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE_EN.asp

Program podučavanja prilagođen je stvarnoj razini jezične kompetencije polaznika, njihovim zahtjevima i profesionalnim potrebama.

NAJČEŠĆA PITANJA

TKO IMA PRAVO NA POHAĐANJE TEČAJA STRANOG JEZIKA PRI DIPLOMATSKOJ AKADEMIJI?

Svi zaposlenici MVEP, uz suglasnost nadređenog službenika, imaju se pravo prijaviti na interni natječaj.

KAKO SE MOŽE POSTATI POLAZNIK TEČAJA STRANOG JEZIKA PRI DIPLOMATSKOJ AKADEMIJI?

Djelatnici MVEP prijavom na interni natječaj objavljenim na intranet stranicama MVEP-a.

Tečajeve stranih jezika pri Diplomatskoj akademiji može pohađati i određeni broj djelatnika iz drugih tijela državne uprave, temeljem pismenog prijedloga rukovoditelja tijela i  uz suglasnost načelnika Diplomatske akademije.

Ukoliko polaznici imaju predznanje jezika, obavlja se i  razredben test znanja.