Zakoni i podzakonski akti

EU REGULATIVA

ZAKONI:

PODZAKONSKI AKTI:

  • Uredba o izvozu i uvozu robe koja se može uporabiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje( NN  100/2013)
  • Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (NN 17/2020)

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

  • Godišnje izvješće za 2013. godinu izrađeno je sukladno odredbama članka 13. Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 1236/2005 od 27. lipnja 2005. o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje. Izvješće za 2013. Godinu možete preuzeti ovdje.

 

IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU O AKTIVNOSTIMA I SAVJETOVANJIMA KOORDINACIJSKE SKUPINE ZA BORBU PROTIV MUČENJA IZ ČLANKA 31. UREDBE (EU) 2019/125 O TRGOVINI ODREĐENOM ROBOM KOJA BI SE MOGLA KORISTITI ZA IZVRŠENJE SMRTNE KAZNE, MUČENJE ILI DRUGO OKRUTNO, NEČOVJEČNO ILI PONIŽAVAJUĆE POSTUPANJE ILI KAŽNJAVANJE

Europska Komisija donijela je 14. prosinca 2020.g. izvješće Europskom Parlamentu i Vijeću o preispitivanju Uredbe (EU) 2019/125 od 16. siječnja 2019. o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje. Uredbom (EU) 2019/1251 uređuje se trgovina robom koja bi se mogla koristiti za (a) izvršenje smrtne kazne i (b) mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.

Izvješće sadržava informacije o aktivnostima Koordinacijske skupine za borbu protiv mučenja u 2019.

Koordinacijska skupina obaviještena je o razvoju događaja u vezi s temeljnim aktom, odnosno o kodifikaciji Uredbe (EZ) br. 1236/2005 u Uredbi (EU) 2019/125 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. siječnja 2019. Izvorna Uredba (EZ) br. 1236/2005 znatno je izmijenjena nekoliko puta od 2005. do 2018. Radi jasnoće i pravne sigurnosti, kodificirana je. Kodificiranom Uredbom stavljena je izvan snage Uredba (EZ) br. 1236/2005 te su konsolidirane sve njezine izmjene, ali nisu izmijenjeni popisi kontrolirane robe.

 

Detaljnije o izvješću Komisije Parlamentu i Vijeću o preispitivanju Uredbe (EU) 2019/125 možete naći ovdje.