Proces suradnje u jugoistočnoj Europi (SEECP)

Proces suradnje u jugoistočnoj Europi (South East European Cooperation Process - SEECP) pokrenut je 1996. godine. SEECP ima trinaest država sudionica: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Bugarsku, Grčku, Hrvatsku, Sjevernu Makedoniju, Moldovu, Rumunjsku, Srbiju, Tursku, Sloveniju te Kosovo.
 
Strateški ciljevi SEECP-a su jačanje regionalne suradnje, sigurnosti i stabilnosti, gospodarske suradnje te suradnje na području pravosuđa, borbe protiv organiziranog kriminala i terorizma. Intenziviranjem dobrosusjedskih odnosa te preobrazbom jugoistočne Europe u područje mira i stabilnosti, SEECP želi omogućiti približavanje država sudionica Procesa europskim i euroatlantskim strukturama.
 
Temeljni dokument SEECP-a je Povelja o dobrosusjedskim odnosima, stabilnosti, sigurnosti i suradnji u jugoistočnoj Europi, usvojena 2000. godine u Bukureštu
(https://www.rcc.int/files/user/docs/2013.10.03_CHARTER_SEECD.pdf).
 
Suradnja u okviru SEECP-a nije institucionalizirana. Koordinira je država predsjedateljica.
 
Republika Hrvatska postala je sudionica SEECP-a 2004. godine. Predsjedala je SEECP-om 2006. – 2007. te 2016. – 2017. godine.
 
U 2021. godini obilježena je 25. godišnjica osnutka SEECP-a.
 
U razdoblju 2021. – 2022. SEECP-om predsjeda Grčka.
 
Više o SEECP-u na:
https://www.rcc.int/