Dunavska komisija

DUNAVSKA KOMISIJA
Dunavska komisija (Danube Commission) utemeljena je potpisivanjem Konvencije o režimu plovidbe Dunavom 1948. g. u Beogradu.
Dunavska komisija ima jedanaest država članica: Austrija, Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Moldova, Njemačka, Rumunjska, Rusija, Slovačka, Srbija, Ukrajina.
 
Ciljevi Dunavske komisije: implementacija Konvencije o slobodnom režimu plovidbe na Dunavu izrada jedinstvenog sustava prometnih znakova na Dunavu, harmonizacija carinskih, sanitarnih i drugih odredbi, koordiniranje aktivnosti hidrometeoroloških službi na Dunavu, prikupljanje i objavljivanje statističkih podataka o različitim aspektima plovidbe Dunavom te publikacija nautičkih karata, priručnika i stručne literature.
 
Sjedište Dunavske komisije je u Budimpešti.
 
Službeni jezici su njemački, francuski i ruski.
 
Predsjednica Dunavske komisije je od 2020. godine Liubov Nepop (Ukrajina). Generalni direktor Tajništva Dunavske komisije je od 2019. godine Manfred Seitz (Austrija).
 
Više informacija na:
https://www.danubecommission.org/dc/en/