Gubitak isprava/stvari u Hrvatskoj

U slučaju gubitka putne isprave ili osobne iskaznice na osnovi koje je stranac ušao u Hrvatsku, gubitak je potrebno prijaviti najbližoj policijskoj postaji, odnosno policijskoj postaji prema mjestu gubitka isprave.
  • Popis policijskih uprava odnosno postaja - www.mup.hr
Nakon prijavljivanja gubitka isprave, ako ne posjeduje drugu valjanu ispravu za prelazak državne granice, stranac se mora obratiti diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu svoje države u Hrvatskoj radi pribavljanja putnog lista kojim mu se omogućuje povratak u matičnu zemlju. U postupanju s izgubljenim stvarima stranaca nadležno je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, na način da se osobne stvari stranaca određeno vrijeme čuvaju u policijskoj postaji po mjestu pronalaska istih, a posredstvom Ministarstva vanjskih i europskih poslova o njihovu pronalasku obavješćuje se nadležna diplomatska misija ili konzularni ured.
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova prosljeđuje stranim diplomatskim misijama ili konzularnim uredima samo izgubljene ili privremeno oduzete putne i druge isprave stranaca.