Obavijest o primjeni Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade o mobilnosti mladih od 10. svibnja 2011.

Obavijest o primjeni Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade o mobilnosti mladih od 10. svibnja 2011.

Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade o mobilnosti mladih stupio je na snagu 7. svibnja 2010. godine, a primjenjuje se od 10. svibnja 2011. godine.
 
Svrha ovog Memoranduma je pojednostaviti i olakšati administrativne postupke primjenjive kad državljani koji ispunjavaju uvjete propisane Memorandumom, namjeravaju ući i boraviti u državi druge sudionice s ciljem unapređenja poznavanja jezika, kulture i društva druge države kroz putovanje, rad i stjecanje životnog iskustva.
 
 
Na koga se odnosi Memorandum?
 
Hrvatske ili kanadske državljane koji su završili studijski program ili drugi oblik obrazovanja nakon završene srednje škole, a koji namjeravaju stjecati daljnje radno iskustvo u Republici Hrvatskoj odnosno Kanadi.
Upisane studente na visokim učilištima ili veleučilištima u njihovoj matičnoj zemlji koji namjeravaju upotpuniti dio svojih nastavnih programa u državi domaćinu temeljem prethodnog dogovora o obavljanju prakse.
Hrvatskim ili kanadskim državljanima koji namjeravaju putovati unutar države domaćina te naći zaposlenje kako bi upotpunili svoja financijska sredstva.
  
Informacije za hrvatske državljane mogu se pronaći na web stranici:
http://www.cic.gc.ca/english/work/iec/index.asp


Informacije za kanadske državljane mogu se pronaći na web stranici:
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske - Državljani trećih zemalja (gov.hr)
Obrazac 1a:
Scanned Document (gov.hr)Za dodatne upute hrvatski odnosno kanadski državljani mogu se obratiti
 
Embassy of the Republic of Croatia in Canada
229 Chapel Street, Ottawa
++1 613 562 7820
croemb.ottawa@mvep.hr; con.ottawa@mvep.hr


Consulate General of the Republic of Croatia in Canada, Mississauga
918 Dundas Street E
Suite 302, Mississauga
Ontario L4Y 2B8 CANADA
++1 905 277 9051
genmiss@mvep.hr
 
Kanadski državljanin koji namjerava ući u Republiku Hrvatsku koristeći pogodnosti iz Memoranduma treba regulirati privremeni boravak. 
 
Zahtjev za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak može se podnijeti nadležnom diplomatskom odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske u zemlji u kojoj kanadski državljanin zakonito boravi ili nadležnoj policijskoj postaji prema mjestu stanovanja u Hrvatskoj, budući kanadski državljani za ulazak u RH ne trebaju vizu.
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske - Državljani trećih zemalja (gov.hr)
Scanned Document (gov.hr)
 
Koje uvjete mora ispuniti kanadski državljanin?
 
Kanadski državljanin koji podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak treba:

- Imati između 18 i 35 godina
- Imati valjanu kanadsku putovnicu s rokom valjanosti koji istječe nakon očekivanog razdoblja boravka
- Imati povratnu putnu kartu za odlazak iz Republike Hrvatske ili dovoljno financijskih sredstava za kupnju takve karte
- Imati dokaz o dostatnosti financijskih sredstava
- Imati dokaz o zdravstvenom osiguranju
- Platiti konzularnu pristojbu
 - Predočiti, ukoliko ga se zatraži, dokaz da raspolaže prethodno sklopljenim ugovorom o obavljanju posla ili dokaz o statusu studenta u Kanadi i dokaz o prethodnom dogovoru o obavljanju prakse
- Ispuniti ostale uvjete propisane migracijskim zakonodavstvom Republike Hrvatske