GK RH Mississauga

GENERALNI KONZULAT REPUBLIKE HRVATSKE U MISSISSAUGI

 

Generalni konzul: Ante Jović

Područje nadležnosti: Ontario (osim Ottawe), Manitoba, Saskatchewan, Northwest Territories

Diplomatsko osoblje:

 • Jelena Perić, konzul savjetnik

UREDOVNO VRIJEME

Uredovno vrijeme GK RH Mississauga (za stranke):

 • ponedjeljak - petak: 10.00 - 13.00 sati
 • utorak: 10.00 - 13.00 i 16.00 - 18.00 sati

Rad sa strankama odvija se isključivo uz prethodno dogovoreni sastanak. Sastanak se ugovara putem e-maila ili telefona (vidi niže).


KONTAKT

Adresa:

918 Dundas Street E

Suite 302, Mississauga

Ontario L4Y 2B8

CANADA

Tel: ++1 905 277 9051

Faks: ++1 905 277 5432

Email: genmiss@mvep.hr, croconsulate.miss@mvep.hr

Dežurni telefon za hrvatske državljane (za izvanredne situacije i hitne slučajeve izvan uredovnog vremena): 001 647 229 6411

 


 

KONZULARNE INFORMACIJE
 
Hrvatsko državljanstvo
Izdavanje putovnice
Izdavanje putnog lista
Osobne iskaznice
Prijava nestanka putovnice ili osobne iskaznice
Prebivalište i boravište
Ovjera potpisa
Prijava rođenja, braka ili smrti
Pribavljanje domovnice, rodnog, vjenčanog ili smrtnog lista
Promjena osobnog imena
Vozačke dozvole i potvrde o nekažnjavanju
Carinske potvrde
Sprovodnica (odobrenje za prijevoz umrlih)
Korištenje kanadskih isprava u Hrvatskoj (apostille)
Boravak stranaca
Konzularne pristojbe
Odvjetnici koji govore hrvatski jezik 

__________________________________________________________________________________
 
Hrvatsko državljanstvo
 
Brošura o stjecanju hrvatskog državljanstva (PDF za preuzimanje)
 
________________________________________
 
Izdavanje putovnice
 
U Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Mississaugi zahtjev za izdavanje hrvatske putovnice mogu podnijeti hrvatski državljani koji borave i prijavljeni su u provincijama Ontario (osim Ottawe), Manitoba, Saskatchewan ili Northwest Territories. Hrvatski državljani koji borave i prijavljeni su u drugim provincijama za izdavanje putovnice trebaju se obratiti Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Ottawi.
 
Preporučuje se pravovremeno podnijeti zahtjev za izdavanje nove putovnice (2-3 mjeseca prije isteka roka važenja aktualne putovnice).
 
Za izdavanje (obnovu) putovnice potrebno je priložiti sljedeće:
 • dvije nove (ne starije od 6 mjeseci) fotografije u boji veličine 3,5 x 4,5 cm (naglasiti fotografu da izradi fotografiju za biometrijsku putovnicu na glatkom papiru, pozadina-podloga koja se vidi na fotografiji iza glave mora biti jednolika, svijetle i blago kontrastne boje s obzirom na boju kose i lice fotografirane osobe; osoba mora biti fotografirana s lica),
 • prethodnu hrvatsku putovnicu,
 • važeću stranu (kanadsku) putovnicu ili drugi dokaz legalnog boravka u Kanadi za osobe koje nemaju kanadsko državljanstvo (PR Card ili radna dozvola ili dozvola za studiranje),
 • dokaz o adresi stanovanja u Kanadi (kanadska vozačka dozvola ili ID card ili drugi dokaz adrese).
 
Konzularna pristojba se plaća debitnom karticom ili osobnim čekom ili money orderom u
generalnom konzulatu prilikom predaje zahtjeva.
 
 
Za izdavanje prve putovnice potrebno je priložiti sljedeće:
 • dvije nove (ne starije od 6 mjeseci) fotografije u boji veličine 3,5 x 4,5 cm (naglasiti fotografu da izradi fotografiju za biometrijsku putovnicu na glatkom papiru, pozadina-podloga koja se vidi na fotografiji iza glave mora biti jednolika, svijetle i blago kontrastne boje s obzirom na boju kose i lice fotografirane osobe; osoba mora biti fotografirana s lica),
 • domovnicu ili hrvatsku osobnu iskaznicu
 • rodni list
 • važeću stranu (kanadsku) putovnicu, odnosno za nekanadske državljane putovnicu temeljem koje ostvaruju pravo boravka u Kanadi kao i dokaz samog legalnog boravka u Kanadi (PR Card ili radna dozvola ili dozvola za studiranje),
 • dokaz o adresi stanovanja u Kanadi (kanadska vozačka dozvola ili ID card ili drugi dokaz adrese).
 
Konzularna pristojba se plaća debitnom karticom ili osobnim čekom ili money orderom u
generalnom konzulatu prilikom predaje zahtjeva.
 
Zahtjev za izdavanje putovnice predaje se isključivo osobno.
 
Punoljetni građanin zahtjev za izdavanje putovnice podnosi osobno te izrađenu putovnicu preuzima osobno. Za maloljetne i poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnose oba roditelja, odnosno zakonski zastupnik/ci. U iznimnim slučajevima jedan roditelj može podnijeti zahtjev za putovnicu, a drugi roditelj može preuzeti izrađenu putovnicu za dijete ili jedan roditelj treba imati ovjerenu pisanu suglasnost drugog roditelja za predavanje zahtjeva i preuzimanje putne isprave. Roditelji sa sobom moraju imati valjani identifikacijski dokument i dokaz o srodstvu (rodni list) ili dokument o skrbništvu priznat od tijela Republike Hrvatske. U slučajevima kada je jednom roditelju oduzeto roditeljsko pravo, sudsko rješenje ili odluka o tome moraju biti priznati i/li evidentirani kod nadležnih tijela Republike Hrvatske, a ne samo Kanade. U tom slučaju putovnicu mora zatražiti i preuzeti roditelj koji ima puno roditeljsko pravo. Djeca koja su napunila 12 godina moraju biti prisutna prilikom predaje zahtjeva.
 
Ukoliko je prethodna hrvatska putovnica izgubljena ili ukradena ili joj je istekao rok važenja, potrebno je priložiti drugu javnu identifikacijsku ispravu sa slikom (npr. kanadsku putovnicu) i dokaz hrvatskog državljanstva (hrvatska osobna iskaznica ili domovnica). U slučajevima gubitka ili krađe hrvatske putovnice daje se izjava o okolnostima nestanka iste (nositelj je to dužan učiniti bez obzira podnosi li zahtjev za novu putovnicu ili ne), a kad se radi o nestanku važeće putovnice preporuča se i prijava nestanka kanadskoj policiji.
 
Izrada i dostava putovnice traje od 6 do 8 tjedana od dana podnošenja potpunog i uredno predanog zahtjeva. Postupak može potrajati dulje ukoliko osobni podaci nisu ažurirani, ako postoje neriješena prethodna pitanja ili ako postoje druge zapreke utemeljene u zakonu.
 
Kad se zahtjev za izdavanje putovnice podnosi zbog sklapanja braka u inozemstvu i promjene prezimena, zahtjev se novu putovnicu može se podnijeti nakon što se brak prijavi u maticama Republike Hrvatske i novo prezime evidentira.
 
Putovnica se preuzima osobno.
 
________________________________________
 
Izdavanje putnog lista
 
Putni list je putna isprava koja se izdaje hrvatskim državljanima koji nemaju važeću putovnicu za povratak u Republiku Hrvatsku. Putni list se može izdati s rokom valjanosti do najviše 30 dana.
 
Za izdavanje putnog lista potrebno je priložiti sljedeće:
 • dvije istovjetne fotografije veličine 3,0 x 3,5 cm ili 3,5 x 4,5 cm,
 • važeći identifikacijski dokument (javna isprava sa slikom),
 • dokaz o državljanstvu (domovnica ili istekla hrvatska putovnica ili osobna iskaznica),
 • ako se radi o gubitku ili krađi putovnice generalnom konzulatu se daje izjava o okolnostima nestanka isprave, a preporuča se nestanak prijaviti i kanadskoj policiji.
 
Konzularna pristojba se plaća debitnom karticom ili osobnim čekom ili money orderom u
generalnom konzulatu prilikom predaje zahtjeva.
 
Punoljetni građanin zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi osobno te ga po izdavanju preuzima osobno. Odredbe za predaju zahtjeva i preuzimanje putnog lista za maloljetne osobe iste su kao za putovnicu (vidi postupak izdavanja putovnice).
 
________________________________________
 
Osobne iskaznice
 
Hrvatske osobne iskaznice izdaju se isključivo u policijskim upravama i policijskim postajama u Republici Hrvatskoj. Veleposlanstva ni generalni konzulati nisu ovlašteni niti imaju mogućnost izdavati osobne iskaznice.
 
Hrvatski državljani stariji od 18 godina koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj dužni su imati važeću osobnu iskaznicu, a zahtjev za izdavanje podnose policijskoj upravi ili policijskoj postaju prema mjestu prijavljenog prebivališta u Republici Hrvatskoj.
 
Hrvatski državljani koji nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj imaju pravo i mogućnost, ali nisu obvezni, imati hrvatsku osobnu iskaznicu s adresom stanovanja u inozemstvu. Zahtjev podnose bilo kojoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji u Republici Hrvatskoj.
 
Više informacija dostupno je na:
https://mup.gov.hr/osobna-iskaznica-eoi/328
 
________________________________________
 
Prijava nestanka putovnice ili osobne iskaznice u inozemstvu
 
Hrvatski državljani su dužni bez odgode prijaviti nestanak hrvatske putovnice ili osobne iskaznice najbližem veleposlanstvu ili generalnom konzulatu Republike Hrvatske u inozemstvu, neovisno o tome radi li se o gubitku ili krađi. Prijava gubitka vrši se osobno pri čemu je potrebno dokazati svoj identitet te dati kratku izjavu o okolnostima nestanka isprave. Također se preporuča prijaviti nestanak isprave nadležnim tijelima (policiji) Kanade.
 
________________________________________

Prebivalište i boravište

 
Prebivalište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih uz životne interese, kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi.
 
Boravište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj gdje osoba privremeno boravi, ali se na toj adresi nije trajno nastanila. Boravište se prijavljuje ako će trajati dulje od tri mjeseca.
 
Hrvatski državljani su dužni prijaviti i odjaviti prebivalište i prijaviti boravište.
 
Prebivalište i boravište prijavljuje se policijskoj upravi/policijskoj postaji nadležnoj prema mjestu u kojem osoba želi prijaviti prebivalište ili boravište. Prijava prebivališta i boravišta podnosi se u roku od 15 dana od dana nastanjenja u mjestu prebivališta, odnosno od dana dolaska u mjesto boravišta.
 
Putem Generalnog konzulata može se odjaviti prebivalište ili prijaviti privremeni odlazak izvan RH.
 
Odjava prebivališta
 
Za odjavu prebivališta putem Generalnog konzulata potrebno je priložiti:
 • popunjeni obrazac (dostupan u GK ili na web stranici MUP RH)
 • osobnu iskaznicu (poništava se prilikom predaje zahtjeva)
 • dokaz aktualne adrese u Kanadi (kanadska vozačka dozvola ili drugi dokaz)
 
Prijava privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske
 
Za prijavu privremenog odlaska izvan RH putem Generalnog konzulata potrebno je priložiti:
 • popunjeni obrazac (dostupan u GK ili na web stranici MUP RH)
 • važeću hrvatsku osobnu iskaznicu
 • dokaz aktualne adrese u Kanadi (kanadska vozačka dozvola ili drugi dokaz)
 • dokaz o razlogu boravka u Kanadi - ovisno o razlogu (npr. potvrda poslodavca, ugovor o radu, potvrda škole ili fakulteta, potvrda medicinske ustanove…)
 
Zahtjev za djecu (osobe mlađe od 18 godina) podnose oba roditelja uz predočenje rodnog lista.
 
Više informacija dostupno je na:
https://mup.gov.hr/gradjani-281562/moji-dokumenti-281563/prebivaliste-boraviste-329/329
 
________________________________________
 
Ovjera potpisa
 
U Generalnom konzulatu RH u Mississaugi svoj potpis na dokumentu (punomoći, izjavi, ugovoru i sl.) mogu ovjeriti isključivo hrvatski državljani na temelju važeće hrvatske putovnice ili osobne iskaznice. Dokument se mora potpisati pred konzularnim službenikom ili pred istim potpis priznati kao svoj. Osoba čiji se potpis ovjerava treba predočiti važeću hrvatsku putovnicu ili važeću hrvatsku osobnu iskaznicu. Za ovjeru potpisa naplaćuje se zakonom propisana konzularna pristojba i to za svaki potpis koji se ovjerava.
 
Ovjera potpisa u Generalnom konzulatu nije moguća stranom državljaninu ili hrvatskom državljaninu koji ne posjeduje važeću hrvatsku putovnicu ili osobnu iskaznicu.
 
________________________________________
 
Prijava rođenja, braka ili smrti
 
Hrvatski državljani, bez obzira gdje žive, dužni su nadležnim tijelima Republike Hrvatske (matičnim uredima) prijaviti promjene građanskih stanja, tj. sklapanje braka i razvod, promjene imena kao i smrt.
 
Prijava rođenja djeteta
Prijava rođenja djeteta u inozemstvu, tj. naknadni upis u knjigu državljana i maticu rođenih moguć je za dijete do navršene 18. godine života djeteta ukoliko je barem jedan od roditelja u trenutku rođenja djeteta bio hrvatski državljanin. Zahtjev za upis podnosi roditelj koji je hrvatski državljanin ili oba roditelja (preporuča se) uz predočenje svojih važećih identifikacijskih isprava i dokaza o hrvatskom državljanstvu (ukoliko predoče stranu identifikacijsku ispravu). Zahtjevu je potrebno priložiti rodni list ovjeren apostilleom (long form ili with parental information) preveden na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača - s važećim podacima u trenutku podnošenja zahtjeva.
 
Ukoliko su roditelji u braku, a brak nije prijavljen u evidencijama RH, potrebno je priložiti i vjenčani list (ovjeren apostilleom i preveden).
 
Prijava rođenja osobe od 18. do 21. godine života
Ako roditelji nisu prijavili dijete do 18. godine djetetovog života, to dijete, tj. osoba, se može prijaviti do 21. godine života ukoliko je barem jedan od roditelja u trenutku rođenja osobe bio hrvatski državljanin. Zahtjev podnose osobno te mu prilažu rodni list ovjeren apostilleom (long form ili with parental information) preveden na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača - s važećim podacima u trenutku podnošenja zahtjeva, važeću putovnicu i dokaz da je barem jedan roditelj bio hrvatski državljanin u trenutku rođenja podnositelja zahtjeva (npr. roditeljeva stara domovnica ili hrvatska putovnica).
 
Ukoliko su roditelji u braku, a brak nije prijavljen u evidencijama RH, potrebno je priložiti i vjenčani list (ovjeren apostilleom i preveden).
 
Prijava sklapanja braka
Zahtjev za prijavu sklapanja braka za brakove sklopljene u inozemstvu podnosi se osobno. Zahtjevu je potrebno priložiti vjenčani list ovjeren apostilleom (izdan od Vital Statistics) preveden na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača i važeću identifikacijsku ispravu (uz domovnicu ako se predočava strana isprava) te presliku identifikacijske isprave supružnika. Brak koji je u međuvremenu prestao ne može se upisati u maticu vjenčanih, već se kao bilješka upisuje u maticu rođenih uz obavezno prilaganje pravomoćne sudske presude o rastavi braka i rješenja hrvatskog suda kojim se priznaje strana sudska presuda.
 
Prijava smrti
Zahtjev za naknadni upis činjenice smrti hrvatskog državljanina podnose članovi obitelji pokojne/og. Zahtjevu je potrebno priložiti smrtni list ovjeren apostilleom (izdan od Vital Statistics) preveden na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača te hrvatsku putovnicu pokojnika (ako ju je imao) radi poništenja. Ukoliko pokojna(i nije imao hrvatsku putovnicu potrebno je priložiti drugi dokaz o hrvatskom državljanstvu (npr. hrvatska osobna iskaznica ili domovnica).
 
________________________________________
 
Pribavljanje domovnice, rodnog, vjenčanog ili smrtnog lista
 
Hrvatski državljani putem Generalnog konzulata mogu zatražiti izdavanje i dostavu domovnice, hrvatskog rodnog, vjenčanog ili smrtnog lista (ukoliko su rođenje, brak ili smrt upisani u hrvatskim maticama).
 
Zahtjevu je potrebno priložiti važeću identifikacijsku ispravu i dokaz o hrvatskom državljanstvu ukoliko se radi o stranoj identifikacijskog ispravi.
 
Navedene isprave se izdaju u matičnim uredima u Hrvatskoj te se dostavljaju podnositeljima zahtjeva putem Generalnog konzulata.
 
________________________________________
 
Promjena osobnog imena
 
Putem Generalnog konzulata u Mississaugi hrvatski državljani mogu podnijeti zahtjev za promjenom osobnog imena. Preduvjet je da je osoba upisana u hrvatsku maticu rođenih te da ima određen OIB (osobni identifikacijski broj). Hrvatski državljani rođeni u Hrvatskoj automatizmom su upisani u maticu rođenih, dok su oni rođeni u inozemstvu upisani samo ako su im to roditelji ili oni sami u nekom trenutku zatražili. Hrvatski državljani koji imaju biometrijsku putovnicu svoj OIB mogu pronaći u putovnici.
 
Promjenu osobnog imena vrši nadležni matični ured u Hrvatskoj te po dovršenom postupku putem Generalnog konzulata osobi uručuje rješenje o promjeni imena. Nakon pravomoćnosti rješenja, osoba je dužna služiti se novim imenom u pravnom prometu.
 
Zahtjevu (obrazac zahtjeva dostupan je u GK) za promjenu osobnog imena potrebno je priložiti važeću identifikacijsku ispravu (važeću hrvatsku putovnicu ili osobnu iskaznicu ILI važeću kanadsku putovnicu i domovnicu).
 
Ukoliko osoba nije upisana u hrvatsku maticu rođenih, potrebno je priložiti i rodni list ovjeren apostilleom (long form ili with parental information) preveden na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača zbog upisa u maticu rođenih. Podaci u rodnom listu moraju biti aktualni.
 
Ukoliko osoba nema određen OIB, prije promjene osobnog imena potrebno je (također moguće preko Generalnog konzulata) zatražiti određivanje OIB broja. Za to je potrebno ispuniti zahtjev u Generalnom konzulatu te priložiti domovnicu i važeću kanadsku putovnicu.
 
________________________________________
 
Vozačke dozvole i potvrde o nekažnjavanju
 
Putem Generalnog konzulata hrvatski državljani mogu zatražiti potvrdu o vjerodostojnosti vozačke dozvole od nadležnog hrvatskog tijela (Ministarstva unutarnjih poslova) za potrebe izdavanja kanadske vozačke dozvole.
Potrebno je priložiti važeću identifikacijsku ispravu, presliku hrvatske vozačke dozvole te platiti propisanu konzularnu pristojbu.
 
 
Hrvatski državljani putem Generalnog konzulata mogu zatražiti potvrdu o nekažnjavanju, tj. izvod iz kaznene evidencije koju izdaje nadležno tijelo (Ministarstvo pravosuđa i uprave).
Potrebno je priložiti važeću identifikacijsku ispravu te platiti propisanu konzularnu pristojbu.
 
________________________________________
 
Carinske potvrde
 
Potvrdu Generalnog konzulata o boravku u Kanadi u svrhu oslobođenja od plaćanja carine mogu prije povratka u Hrvatsku zatražiti isključivo hrvatski državljani koji su prethodnih 12 mjeseci boravili u Kanadi te svome zahtjevu trebaju priložiti:
 
 • važeću hrvatsku putovnicu ili osobnu iskaznicu ili važeću kanadsku putovnicu i domovnicu,
 • kanadsku vozačku dozvolu ili drugi dokaz adrese u Kanadi,
 • dokaz o neprekidnom boravku u Kanadi u prethodnih 12 mjeseci (najnoviji dostupni T4 dokaz o plaćenom porezu + npr. telefonski ili drugi račun za razdoblje prethodna 3 mjeseca ili bankovni izvadak za prethodna 3 mjeseca).
 
Od plaćanja carine oslobođena je osobna imovina fizičkih osoba koje se iz trećih zemalja (npr. Kanade) doseljavaju u Hrvatsku, uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:
 • da je osoba boravila je najmanje 12 mjeseci neprekidno u trećoj zemlji (npr. Kanadi) prije doseljenja,
 • da pri doseljenju u Hrvatsku uvozi osobnu imovinu koju je do dana doseljenja posjedovala i koristila u svojem kućanstvu u trećoj zemlji najmanje 6 mjeseci.
 
Osobnom imovinom smatra se svaka imovina namijenjena osobnoj uporabi osobe i članova njezine/njegove obitelji. Predmetima osobne imovine ne smatraju se alkohol i alkoholna pića, duhan i duhanski proizvodi, komercijalna sredstva prijevoza (npr. autobusi, kamioni i slično), strojevi, te alati i instrumenti za obavljanje određene profesionalne djelatnosti.
 
Uvoz osobnih automobila iz trećih zemalja povratnika i useljenika oslobođen je od plaćanja carine i PDV-a, ali se na njih plaća posebni porez na motorna vozila.
 
Informativni kalkulator visine posebnog poreza prilikom uvoza dostupan je na sljedećoj web stranici:
https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/propisi-i-sporazumi/trosarinsko-postupanje/dodatne-informacije-o-trosarinama-i-posebnim-porezima/posebni-porez-na-motorna-vozila-3650/informativni-kalkulator-za-izracun-ppmv-a/4838
 
Informacije o registraciji vozila za povratnike u Hrvatsku dostupne su na:
https://gov.hr/hr/registracija-motornih-vozila-za-povratnike-u-rh/480
 
Detaljnije informacije dostupne su na:
https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/propisi-i-sporazumi/carinsko-zakonodavstvo/fizicke-osobe-2715/povratnici-i-useljenici/2739
 
________________________________________
 
Sprovodnica (odobrenje za prijevoz umrlih)
 
U slučaju smrti u inozemstvu, član obitelji koja radi pokopa želi prenijeti tijelo umrle osobe (ili njegove ekshumirane ostatke) iz strane zemlje u Hrvatsku, tj. pogrebno poduzeće koje je obitelj angažirala, podnosi zahtjev u hrvatskoj diplomatskoj misiji/konzularnom uredu u inozemstvu.
 
Osim obrasca koji rodbina preminulog ili ovlašteno pogrebno poduzeće koje organizira prijevoz ispunjava u Generalnom konzulatu, zahtjevu je potrebno priložiti sljedeće:
 
 • smrtni list (izdan od Vital Statistics - ovjeren apostilleom i preveden na hrvatski),
 • liječničku potvrdu ili potvrdu nadležnog tijela o smrti s naznakom uzroka smrti (dokaz da se ne radi o zaraznoj bolesti),
 • dokaz o državljanstvu preminule osobe,
 • putovnicu preminule osobe (ukoliko je preminula osoba posjedovala hrvatsku putovnicu, ona će se poništiti),
 • odobrenje nadležnih kanadskih tijela za prijenos umrle osobe,
 • podaci o broju leta, zračnoj kompaniji, zračnoj luci i vremenu slijetanja zrakoplova,
 • podatke o pogrebnom poduzeću koje preuzima umrlu osobu u zračnoj luci u Hrvatskoj (naziv pogrebnog poduzeća, adresa i broj telefona, marka i model automobila za prijevoz, registarske oznake automobila te naziv groblja).

 
Ako je riječ o stranom državljaninu za kojeg se traži ukop u Hrvatskoj potrebno je priložiti i potvrdu (pisani dokaz) groblja (ili župe) u kojem je naznačeno mjesto pokopa/ukopa, tj. dokaz o grobnom mjestu.
 
Prijenos urne s pepelom umrle osobe obavlja se bez sprovodnice, ali je potrebna potvrda krematorija (koja se dostavlja na uvid policijskim službenicima pri ulasku u Hrvatsku). Za prijenos urne nije se potrebno obraćati veleposlanstvu ni generalnim konzulatima Republike Hrvatske.
 
Za provoz (tranzit) umrle osobe preko područja Republike Hrvatske nije potrebna hrvatska sprovodnica.
 
Kad se radi o osobi koja je umrla od zarazne bolesti ili čiji su posmrtni ostaci ekshumirani, sprovodnica se može izdati tek po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva zdravstva RH, što u praksi znači da se sprovodnica ne može izdati odmah.
 
________________________________________
 
Korištenje kanadskih isprava u Hrvatskoj (apostille)
 
11. siječnja 2024. Kanada je pristupila Haškoj konvenciji o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava (tzv. Haška konvencija o apostilleu), što znači da kanadske javne isprave poput kanadskih rodnih, vjenčanih i smrtnih listova ili punomoći i izjava ovjerenih kod kanadskih javnih bilježnika više ne prolaze postupak pune legalizacije kako bi se mogli koristiti u pravnom prometu u Hrvatskoj. Takve isprave više se neće legalizirati od strane kanadskog Ministarstva vanjskih poslova (GAC) i Veleposlanstva RH u Ottawi.
 
Počevši s 11. siječnja 2024., takve isprave trebaju imati apostille, koji izdaju izravno provincijske vlasti kad je riječ o ispravama izdanima/ovjerenima u provincijama Ontario, Saskatchewan, Alberta, British Columbia, and Quebec.
 
U slučaju isprava izdanih/ovjerenih u provincijama Manitoba, Northwest Territories, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Nunavut, Prince Edward Island, i Yukon, apostille izdaje izravno kanadsko Ministarstvo vanjskih poslova - Global Affairs Canada (bez potrebe za nadovjerom u Veleposlanstvu RH).
 
Dodatne informacije i popis kanadskih tijela nadležnih za izdavanje apostillea dostupne su na web stranici MVP Kanade:
https://www.international.gc.ca/gac-amc/about-a_propos/services/authentication-authentification/apostille-convention.aspx?lang=eng
 
________________________________________
 
Boravak stranaca
 
Informacije o uvjetima boravka stranaca (državljana trećih zemalja) u Republici Hrvatskoj dostupne su na sljedećoj adresi:
 
HR:
https://mup.gov.hr/gradjani-281562/moji-dokumenti-281563/stranci-333/drzavljani-trecih-zemalja/281820
 
EN:
https://mup.gov.hr/aliens-281621/stay-and-work/281622
 
 
Vizni sustav
 
Kanadski državljani (koji nemaju i hrvatsko državljanstvo) mogu u Republiku Hrvatsku putovati na temelju važeće putovnice koja mora biti važeća najmanje 3 mjeseca nakon dana planiranog napuštanja Hrvatske te izdana u posljednjih 10 godina.
 
Informacije o viznom sustavu Republike Hrvatske dostupne su na sljedećoj stranici:
http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/vize/pregled-viznog-sustava0/
 
* države se odabiru u padajućem izborniku na dnu stranice.
 
________________________________________
 
Konzularne pristojbe
 
Visina konzularnih pristojbi propisana je Zakonom o upravnim pristojbama, tj. Uredbom o tarifi upravnih pristojbi.
Plaćanje konzularnih pristojbi u Generalnom konzulatu u Mississaugi moguće je debitnom karticom, čekom ili money orderom. Plaćanje gotovinom nije moguće.
 
________________________________________
 
Odvjetnici koji govore hrvatski jezik
 
Odvjetnici svoje usluge naplaćuju u skladu sa svojim tarifama. Generalni konzulat ne preuzima odgovornost za kvalitetu i cijenu usluge odvjetnika.
 
Odvjetnike koji su članovi strukovnih asocijacija moguće je pretraživati online, a u provincijama Ontario i Saskatchewan to je moguće i po kriteriju jezika.
 
KANADA:
https://www.cba.org/For-The-Public/Find-A-Lawyer
 
ONTARIO:
https://lso.ca/public-resources/finding-a-lawyer-or-paralegal
https://www.oba.org/For-the-Public/Find-a-Lawyer
 
MANITOBA:
https://lawsociety.mb.ca/for-the-public/finding-a-lawyer/lawyer-lookup/
 
SASKATCHEWAN:
https://lssv6.alinityapp.com/client/publicdirectory
 
NORTHWEST TERRITORIES:
https://lsnt.ca.thentiacloud.net/webs/lsnt/register/#