Ovjera potpisa i nadovjere dokumenata

Ovjera potpisa i nadovjera dokumenata

Ovjera potpisa u Veleposlanstvu
Veleposlanstvo ovjerava potpis na ispravama hrvatskim državljanima koji posjeduju  važeću hrvatsku putovnicu ili osobnu iskaznicu, bez iznimke.
Radi ovjere potpisa potrebno je osobno doći u Veleposlanstvo. 
Plaćanje se vrši isključivo debitnom/kreditnom karticom ili osobnim čekom.
 
Nadovjera potpisa i stranih javnih isprava Apostille pečatom
Kanadske dokumente, poput kanadskog rodnog/vjenčanog/smrtnog lista odnosno dokumente potpisane ispred kanadskog javnog bilježnika (Notary Public) prije upotrebe u Hrvatskoj potrebno je nadovjeriti Apostille pečatom.
Pribavljanje Apostille pečata na kanadskim javnim dokumentima radi upotrebe u Hrvatskoj
 
Od 11. siječnja 2024. godine Kanada je započela s primjenom Apostille pečata koji zamjenjuje dosadašnji postupak pune legalizacije dokumenata.
Nadležna tijela za ovjeru kanadskih javnih isprava Apostille pečatom izdanih na području:

 
Nadležno tijelo za ovjeru Apostille pečatom isprava izdanih od strane federalne vlade te ostalih provincija i teritorija 
  • Manitoba
  • New Brunswick
  • Newfoundland and Labrador
  • the Northwest Territories
  • Nova Scotia
  • Nunavut
  • Prince Edward Island
  • Yukon
  • Dokumenti koje je izdala kanadska vlada (Canadian Government)

je Global Affairs Canada (GAC)
Authentication of documents: 1. Before you start (international.gc.ca) 
i kanadske diplomatske misije u inozemstvu

Sve isprave koje su zaprimljene do 11. siječnja 2024. po dosadašnjem postupku pune nadovjere (legalizacije) i koje će dobiti legalizacijski pečat GAC-a, bit će prihvaćene u Veleposlanstvu RH u Kanadi zaključno s 11. travnja 2024.


Za više informacija o postupku izdavanja Apostille potvrde vidjeti upute na:
Changes to authentication services in Canada (international.gc.ca)