Ovjera potpisa i nadovjere dokumenata


Ovjera potpisa u Veleposlanstvu

Za ovjeru potpisa na ispravi potrebno je osobno doći u Veleposlanstvo, donijeti ispravu na kojoj se traži ovjera potpisa, te donijeti važeću hrvatsku putovnicu ili osobnu iskaznicu (isključivo!). Za ovu konzularnu uslugu naplaćuje se konzularna pristojba u iznosu od 15  CAD po potpisu .

Plaćanje se vrši isključivo osobnim čekom ili „money orderom“.

Nadovjera potpisa i stranih javnih isprava putem pošte

Kanadske dokumente, poput kanadskog rodnog/vjenčanog/smrtnog lista odnosno dokumente potpisane ispred kanadskog javnog bilježnika (Notary Public) prije upotrebe u Hrvatskoj potrebno je nadovjeriti u postupku pune legalizacije.

Dokumente koji želite nadovjeriti potrebo je prvo poštom dostaviti na Global Affairs Canada - Authentication of documents.

Za više informacija i uputa pogledajte https://www.international.gc.ca/gac-amc/about-a_propos/services/authentication-authentification/step-etape-1.aspx?lang=eng.

Nakon što Global Affairs Canada ovjeri Vaše dokumente, isti će njihovom kurirskom službom biti dostavljeni Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Ottawi (229 Chapel Street, Ottawa, ON, K1N 7Y6).

Skrećemo pozornost da Global Affairs Canada prihvaća samo originalne dokumente (rodni/vjenčani/smrtni list) izdane od Vital Statistic.

Dokumenti potpisani ispred kanadskog javnog bilježnika (Notary Public), a koji su na hrvatskom jeziku za potrebe Global Affairs Canada moraju biti prevedeni na engleski ili francuski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja.

Kako bi se postupak legalizacije dovršio Veleposlanstvu RH u Ottawi potrebno je dostaviti:

1.    Dokumente nadovjerene od Global Affairs Canada;

2.    Ček ili money order na 36 CAD po dokumentu (pay to the Embassy of Croatia);

3.    povratnu kovertu s plaćenom poštarinom i ispisanom povratnom adresom.

 

Dodatne informacije dostupne su: https://mvep.gov.hr/hr/konzularne-informacije/legalizacija-isprava/.