Mirovine


Republika Hrvatska i Kanada međusobno imaju potpisan Ugovor o socijalnom osiguranju. Za ostvarivanje hrvatske mirovine u Kanadi ili kanadske mirovine u Republici Hrvatskoj možete se obratiti nadležnim institucijama u Kanadi ili Republici Hrvatskoj i to kako slijedi:
 
U Kanadi:
 
INTERNATIONAL OPERATION DIVISIONS
 HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT
 OTTAWA, ON K1A 0L4
 tel: ++ 1-800-277-9914
 fax: ++ 1-613-952-8901
 e-mail: ibfa.piae@hrdc-drhc.gc.ca
 web: www.hrdc-drhc.gc.ca/ibfa
 
U Republici Hrvatskoj:
 
HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
 Središnja služba
 10000 Zagreb
 A. Mihanovića 3
 tel1: ++ 385 -1-4595-292
 tel2: ++ 385-1-4595-294
 web: www.mirovinsko.hr