Konzularno područje

Konzularno područje Veleposlanstva Republike Hrvatske u Ottawi obuhvaća sljedeće provincije i teritorije Kanade: Alberta, British Colubmia, Newfoundland i Labrador, New Brunswick, Nova Scotia, Nunavut, Prince Edward Island, Quebec, Yukon Teritoriju, te područje glavnog grada Ottawa-Carleton.

Konzularno područje Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Mississaugi obuhvaća slijedeće provincije Kanade: Manitoba, Ontario (izuzev područja glavnog grada Ottawa-Carleton), Saskatchewan, Northwest Teritoriju.
Molimo Vas da se obratite odgovarajućem konzularnom uredu.