Provedba projekta Fonda za unutarnju sigurnost

 

  • Fond za unutarnju sigurnost - provedba projekta „Nabava sigurnosne opreme za određene diplomatske misije i konzularne urede“

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza provodi projekt „Nabava sigurnosne opreme za određene diplomatske misije i konzularne urede".

Cilj projekta je nabava opreme za sustave tehničke zaštite sukladno sigurnosnim standardima EU za područje konzularnog poslovanja u viznom segmentu, za potrebe opremanja određenih diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske. Odobrena EU sredstva u predmetnom projektu koristit će se za opremanje 39 diplomatskih misija i konzularnih ureda. Nabava uključuje opremu za nove sustave (15 lokacija) te opremu za održavanje postojećih sustava tehničke zaštite (24 lokacije).

Ukupna vrijednost projekta iznosi 283.500,00 EUR s PDV-om pri čemu udio EU sufinanciranja iznosi 90%

 

  • Fond za unutarnju sigurnost – " Ugradnja sigurnosne opreme za određene diplomatske misije i konzularne urede "

​Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza provodi projekt  "Ugradnja sigurnosne opreme za određene diplomatske misije i konzularne urede".

Cilj projekta je ugradnja sustava tehničke zaštite u diplomatske misije i konzularne urede Republike Hrvatske, sukladno sigurnosnim standardima EU za područje konzularnog poslovanja u viznom segmentu. Projekt se provodi u 39 diplomatskih misija i konzularnih ureda RH. Ugradnja novih sustava tehničke zaštite na 15 lokacija te servis sigurnosne opreme i sustava tehničke zaštite na 24 lokacije.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 134.900,00 EUR s PDV-om pri čemu udio EU sufinanciranja iznosi 100%. 

 

  • Fond za unutarnju sigurnost - provedba projekta „Prilagodba i nadogradnja Hrvatskog viznog informacijskog sustava – HVIS-a“

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza provodi projekt „Prilagodba i nadogradnja Hrvatskog viznog informacijskog sustava – HVIS-a“.

Cilj projekta je poboljšanje provedbe Zajedničke vizne politike kroz unapređenje zaprimanja, obrade i evidentiranja zahtjeva za vize u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u svijetu kroz izgradnju nove inačice nacionalnog viznog sustava (HVIS-a) i njegovu prilagodbu novom službenom ICD dokumentu te nabavu informatičke opreme za određene konzulate RH.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.250.000,00EUR od čega se iz EU fonda financira 90% (1.125.000,00 EUR), dok sredstva učešća Republike Hrvatske iznose 10% (125.000,00 EUR).

Realizacijom ovog projekta, prilagođen i nadograđen HVIS sustav, osigurat će punu spremnost za produkcijsko okruženje, odnosno spajanje na Centralni Vizni informacijski sustav (CVIS) EU, vezano za ulazak RH u schengenski prostor.

 

  • Fond za unutarnju sigurnost – "Ugradnja nove mrežne aktivne opreme u diplomatske misije RH"

​Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza provodi projekt "Ugradnja nove mrežne aktivne opreme u diplomatske misije".

Cilj projekta je ugradnja nove mrežne aktivne opreme u diplomatske misije Republike Hrvatske. Projekt se provodi u 23 diplomatske misije RH. Nova mrežna oprema prethodno je osigurana putem Fonda za unutarnju sigurnost - projekt Nadogradnja glavne i pričuvne lokacije IT sistemskom opremom za potrebe HVIS-a. Lokacije diplomatskih misija i konzularnih ureda odabrane su temeljem omjera viznih predmeta u odnosu na ukupan broj konzularnih predmeta.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 43.000,00 EUR (s PDV-om) pri čemu udio EU sufinanciranja pokriva cjelokupan iznos (100%).

 

  • Fond za unutarnju sigurnost – "Nadogradnja glavne i pričuvne lokacije IT sistemskom opremom za potrebe HVIS-a"

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza provodi projekt "Nadogradnja glavne i pričuvne lokacije IT sistemskom opremom za potrebe HVIS-a".

Cilj projekta je jačanje kapaciteta vizne politike poboljšanjem funkcionalnosti Hrvatskog viznog informacijskog sustava (HVIS) kroz nadogradnju IT sistemskom opremom. Provedbom ovog projekta izvršit će se nadogradnja IT sistemske opreme za potrebe HVIS-a. Time će se omogućiti daljnji nesmetan rad i dostupnost HVIS-a na lokacijama MVEP a u Zagrebu i pojedinim lokacijama diplomatskih misija i konzularnih ureda u svijetu, te na lokacijama Ministarstva unutarnjih poslova.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 645.000,00 EUR (s PDV-om) gdje udio EU sufinanciranja iznosi 90%.

 

  • Fond za unutarnju sigurnost - provedba projekta "Dostava IT opreme u diplomatske misije RH i stavljanje u funkciju IT opreme"

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza provodi projekt "Dostava IT opreme u diplomatske misije RH i stavljanje u funkciju IT opreme".

Cilj projekta je opremanje diplomatskih misija i konzularnih ureda potrebnom IT opremom za rad na Hrvatskom viznom informacijskom sustavu (HVIS). Uspješnom provedbom ovog projekta, računalna oprema nabavljena kroz prethodni projekt "Nabava IT opreme za određene diplomatske misije" bit će dopremljena u diplomatske misije i konzularne urede Republike Hrvatske u svijetu te stavljena u funkciju sukladno aktualnim informatičkim standardima Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Ukupna vrijednost navedenog projekta iznosi 91.720,00 EUR (s PDV-om), a cjelokupni iznos (100%) financira se iz fondova EU.

Ostvarenjem ovog projekta diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske bit će opremljeni suvremenom računalnom opremom u skladu sa schengenskim standardima.

 

  • Fond za unutarnju sigurnost - provedba projekta „Nabava IT opreme za određene diplomatske misije"

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza provodi projekt „Nabava IT opreme za određene diplomatske misije".

Cilj projekta je poboljšanje funkcionalnosti Hrvatskog viznog informacijskog sustava (HVIS), a odobrena sredstva iz EU fonda koristit će se za opremanje 17 diplomatskih misija i konzularnih ureda informatičkom opremom potrebnom za rad u ovom sustavu, tj. izdavanju viza. Ukupna vrijednost projekta iznosi 88.750,00 EUR od čega se iz fondova EU financira 75% (66.562,50 EUR).

Uspješnom realizacijom ovog projekta unaprijedit će se postupak izdavanja viza korištenjem suvremenih informacijskih tehnologija, a radna mjesta u veleposlanstvima i konzulatima Republike Hrvatske bit će opremljena odgovarajućom računalnom opremom koja će svojim suvremenim tehničkim karakteristikama i funkcionalnostima osigurati brz, pouzdan i kvalitetan rad u skladu sa šengenskim standardima.

 

  • Fond za unutarnju sigurnost - provedba projekta „Nadogradnja IKOS sustava – podsustav IKOS eBoravak“

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza provodi projekt „Nadogradnja IKOS sustava – podsustav IKOS eBoravak“.

Cilj projekta je poboljšanje provedbe Zajedničke vizne politike kroz prilagodbu i poboljšanje učinkovitosti informacijsko-komunikacijskog sustava Ministarstva vanjskih i europskih poslova čijom će se nadogradnjom omogućiti postupak izdavanja dozvola privremenog boravka dužeg od 90 dana, kao i poboljšati rad Hrvatskog viznog informacijskog sustava (HVIS).

Realizacijom ovog projekta u diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske u svijetu omogućit će se obrada zahtjeva za izdavanje dozvola privremenih boravaka stranaca u Republici Hrvatskoj.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 112.500,00 EUR od čega se iz fondova EU financira 90% (101.250,00 EUR).

Ovim projektom u potpunosti će se ispuniti preporuke EK navedene u Akcijskom planu na području zajedničke vizne politike.