Ciljevi ZVSP-a

Zajednička vanjska i sigurnosna politika EU-a vodi se vrijednostima demokracije, vladavine zakona, univerzalnosti i nedjeljivosti ljudskih prava i temeljnih sloboda, poštivanjem ljudskog dostojanstva, načelima jednakosti i solidarnosti te poštivanjem načela Povelje Ujedinjenih naroda i međunarodnog prava. Njezini su ciljevi navedeni u članku 21. Ugovora o Europskoj uniji:
  • osiguravanje, promicanje i zaštita vrijednosti Europske unije, temeljnih interesa, sigurnosti, neovisnosti i integriteta;
  • očuvanje mira, sprečavanje sukoba i jačanje međunarodne sigurnosti, u skladu s Poveljom Ujedinjenih naroda, Helsinškim završnim aktom i Pariškom poveljom;
  • poticanje održivog ekonomskog, socijalnog i okolišnog razvoja, kao i iskorjenjivanje siromaštva;
  • poticanje integracije svih zemalja u svjetsku ekonomiju i postupno ukidanje ograničenja u međunarodnoj trgovini;
  • pomaganje u razvoju međunarodnih mjera za očuvanje okoliša i upravljanje prirodnim resursima na održiv način, kako bi se osigurao održivi razvoj;
  • pomoć u katastrofama;
  • promicanje međunarodnog sustava koji se temelji na multilateralnoj suradnji i dobrom globalnom upravljanju.