Akteri u području ZVSP-a

Zajednička vanjska i sigurnosna politika (koja obuhvaća i Zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, ZSOP) oblikuje se u okviru jedinstvenog institucionalnog okvira unutar kojeg predstavnici država članica te institucija i službi Europske unije postižu političke dogovore i zajednički kreiraju vanjsku politiku EU-a. U procesu donošenja odluka u području ZVSP-a  sudjeluju mnogi akteri/subjekti na različitim razinama – od diplomata/službenika do šefova država i vlada.

Europsko vijeće sastavljeno je od  šefova država i vlada 27 država članica EU-a, predsjednika Europskog vijeća i predsjednika Europske komisije. Ono utvrđuje načela i prioritete u ZVSP-u te daje političke smjernice za oblikovanje i djelovanje u ZVSP-u (ne usvaja zakonodavne akte EU-a). Sastaje se u pravilu četiri puta godišnje.
Više informacija: https://www.consilium.europa.eu/hr/european-council/

Vijeće za vanjske poslove (FAC, jedno od deset formacija Vijeća EU-a) sastavljeno je od ministara vanjskih poslova država članica i središnje je tijelo za donošenje odluka u ZVSP-u, a sve se odluke donosi isključivo jednoglasno. U ovoj formaciji Vijeća nema rotirajućeg predsjedanja država članica – Vijećem predsjeda visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Ovisno o temama u radu Vijeća mogu sudjelovati i ministri obrane, razvoja i trgovine. Sastaje se u pravilu jednom mjesečno.
Više informacija: https://www.consilium.europa.eu/hr/council-eu/configurations/fac/

Odbor stalnih predstavnika (COREPER) je glavno pripremno tijelo Vijeća EU-a. Sastavljen je od stalnih predstavnika (veleposlanika) država članica pri EU-u, a predsjeda mu država predsjedateljica Vijećem EU-a.  Prije nego raspravno pitanje ili odluka, uključujući i pitanja i odluke iz područja ZVSP-a, dođe na dnevni red Vijeća EU-a ili Europskog vijeća, ono mora biti prethodno razmotreno od strane veleposlanika svih država članica, odnosno COREPER-a. COREPER je dakle zadužen za koordinaciju i osiguravanje dosljednosti politika EU-a, ali nije ovlašten za donošenje odluka. U pravilu se sastaje jednom tjedno.
Više informacija: https://www.consilium.europa.eu/hr/council-eu/preparatory-bodies/coreper-ii/

Politički i sigurnosni odbor (PSC)  je radno tijela Vijeća (za vanjske poslove)  EU-a zaduženo za pitanja i teme iz područja ZVSP-a. Čine ga predstavnici država članica, najčešće u rangu veleposlanika, a predsjeda mu predstavnik EEAS-a. PSC se smatra „motorom“ vanjskog djelovanja EU-a: pažljivo prati vanjsko-politička događanja na globalnoj razini, daje političke smjernice relevantnim radnim skupinama Vijeća te osigurava političku kontrolu i strateško vodstvo u upravljanju krizama te pripremajući zajednička stajališta i prijedloge politika EU-a u području ZVSP-a. Sastaje se u pravilu dva puta tjedno. 
Više informacija: https://www.consilium.europa.eu/hr/council-eu/preparatory-bodies/political-security-committee/

Radne skupine (WP) su jedno od radnih tijela Vijeća, a u strukturi Vijeća za vanjske poslove odnosno u području ZVSP-a trenutačno ih ima 34. Sastoje se od delegata (predstavnika država članica u sklopu njihovih Stalnih predstavništava) i nacionalnih stručnjaka iz država članica. Mogu se podijeliti na zemljopisne i horizontalne. Njihov je zadatak, slijedom političkih smjernica PSC-a, izrađivati analize, ocjene političke situacije i prijedloge za djelovanje EU-a u svom području nadležnosti.
Najvećim brojem predsjeda predstavnik EEAS-a, osim određenih „horizontalnih“ radnih skupina, kojima predsjeda država predsjedateljica Vijećem EU-a.
Više informacija: https://www.consilium.europa.eu/hr/council-eu/preparatory-bodies

Visoki predstavnik Unije za vanjsku i sigurnosnu politiku je šef europske diplomacije koji predsjeda Vijećem za vanjske poslove, a ujedno je i potpredsjednik Europske komisije odgovoran za vanjske aspekte njezinog djelovanja. Bira ga Europsko vijeće kvalificiranom većinom uz suglasnost predsjednika Europske komisije na mandat od pet godina. Provodi ZVSP i ZSOP te osigurava dosljednost i koherentnost djelovanja EU-a u svijetu. U radu mu pomaže Europska služba za vanjsko djelovanje (EEAS).
Više informacija: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/73892/node/73892_hr

Europska služba za vanjsko djelovanje (EEAS) je diplomatska služba EU-a uspostavljena Lisabonskim ugovorom iz 2009. Njezin je zadatak podržati rad Visokog predstavnika Unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, upravljati diplomatskim odnosima i strateškim partnerstvima s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama te osigurati koherentnost i djelotvornost vanjskog djelovanja EU-a. U sklopu EEAS-a djeluje oko 140 delegacija i ureda EU-a diljem svijeta, koje predstavljaju EU u trećim zemljama i međunarodnim organizacijama u bliskoj suradnji s diplomatskim i konzularnim misijama država članica.
Više informacija: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en