Voda

Voda postaje sve zastupljenija tematika na vanjsko-političkom planu. Iako primarno povezana s klimatskom diplomacijom, voda danas predstavlja jedan od prioritetnih područja međunarodne razvojne suradnje na globalnoj razini.

Milenijska deklaracija Ujedinjenih naroda iz 2000. godine pozvala je da se do 2015. godine prepolovi broj ljudi bez pristupa sigurnoj vodi za piće kao i broj ljudi koji nemaju pristup osnovnim sanitarnim uvjetima. Također, Deklaracijom je pozvana međunarodna zajednica na suzbijanje dezertifikacije, ublažavanje posljedica suša i poplava, te razvijanje sustava integriranog upravljanja vodnim resursima i izradu planova vodne učinkovitosti. Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 2005. godine desetljeće 'Vode za život' (Water for Life) sa ciljem promicanja napora za ispunjavanje međunarodno preuzetih obveza vezanih uz vodu i vodne teme do 2015. godine, s posebnim naglaskom na uključivanje i sudjelovanje žena u tim naporima. Rezolucijom 65/154. Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 2013. godinu Međunarodnom godinom suradnje u području voda.

Više:

Desetljeće UN-a 'Voda za život' http://www.un.org/waterforlifedecade/

EU voda http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm