Klimatske promjene

Koncept klimatskih promjena, kao čimbenik u oblikovanju međunarodnih odnosa, ubrzano dobiva na važnosti nakon rasprave održane u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda u srpnju 2011. godine. Osim promicanja klimatskih aktivnosti i implementacije mjera vezanih uz sprječavanje i suzbijanje posljedica klimatskih promjena, klimatska diplomacija danas uključuje i rasprave u pitanjima klimatskih promjena i s njima vezane apskete međunarodne sigurnosti.

Međunarodno dogovorenim razvojnim ciljevima i okvirima postavljena je agenda za integriranje klimatskih promjena i održivog razvoja. Agenda 21 govori o klimatskim promjenama u Poglavlju 9: Zaštita atmosfere te zajedno s Planom provedbe iz Johannesburga naglašava da je Okvirna konvencija o klimatskim promjenama Ujedinjenih naroda (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) ključni instrument za djelovanje po pitanju klimatskih promjena. Kyotski protokol, koji je stupio na snagu 16. veljače 2005. postavlja obvezujuće ciljeve smanjenja emisija stakleničkih plinova za industrijalizirane države u prvom obvezujućem periodu 2008-2012.

Više:

UNFCCC http://unfccc.int/2860.php

Kyotski protokol http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php

IPCC http://www.ipcc.ch/

EU klima http://ec.europa.eu/dgs/clima/mission/index_en.htm