Opća skupština

Republika Hrvatska svake godine aktivno sudjeluje u radu Opće skupštine Ujedinjenih naroda, dok njeni najviši državni dužnosnici već tradicionalno odlaze u New York na godišnju inauguraciju zasjedanja Opće skupštine, kada se tijekom tzv. ministarskog tjedna, imaju prilike susresti s najvišim dužnosnicima drugih država članica te s njima razmijeniti mišljenja o najvažnijim globalnim političkim, sigurnosnim, gospodarskim i socijalnim izazovima, te predstaviti stajališta Republike Hrvatske o tim pitanjima.

Pored europskih prioriteta, Republika Hrvatska odredila je i vlastita područja u kojima, kad je riječ o političkoj multilaterali i Ujedinjenim narodima, želi dati značajan doprinos. Tako je, kao prioritetna područja, stavila naglasak na zaštitu i promociju ljudskih prava, uključujući i prava žena i djevojčica (što podrazumijeva i afirmaciju njihovih prava na obrazovanje), zaštitu prava etničkih i vjerskih manjina, kao i zaštitu prava LGBT skupina. Nadalje, kao zemlja koja je prošla kroz oružani sukob te tranziciju, Republika Hrvatska na temelju vlastitih neposrednih iskustava razumije blisku povezanost održavanja mira i sigurnosti s procesima razvoja, uz istodobnu zaštitu ljudskih prava. Stoga Republika Hrvatska daje punu podršku međunarodnim inicijativama takve vrste. Nadalje, svjesna potrebe jačanja uloge Ujedinjenih naroda kao središnjeg svjetskog tijela za održanje mira i sigurnosti, Republika Hrvatska posebno podržava inicijative za jačanjem tzv. preventivne diplomacije, što uključuje i afirmaciju postupaka mirnog rješavanja sporova kroz pregovore, mirenje, posredovanje i arbitražu, a također i dosljedno korištenje i primjenu ostalih relevantnih međunarodnopravnih instrumenata.

 

Arhiva