Rad Sektora tijekom pristupanja EU

Prevođenje pravne stečevine Europske unije, relevantnog nacionalnog zakonodavstva i ostalih dokumenata za potrebe ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju bio je najveći i najzahtjevniji prevoditeljski projekt u Hrvatskoj od njezina osamostaljenja, a njegova uspješna provedba jedan od uvjeta za pristupanje Europskoj uniji.

Za provedbu tog projekta bio je zadužen tadašnji Sektor za prevođenje Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Tijekom pretpristupnog razdoblja Sektor je koordinirao prevođenje na zahtjev tijela državne uprave. Bio je zadužen za prevođenje pravne stečevine s ciljem usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s europskim zakonodavstvom. Također, tijekom pregovora o članstvu Sektor je prevodio hrvatske propise na engleski jezik radi provjere njihove usklađenosti s europskim propisima. Osim toga, Sektor je imao obvezu prevođenja u oba smjera dokumenata potrebnih za komunikaciju s EU-om. Bio je zadužen i za prevođenje odgovora na upitnik Europske komisije, prevođenje za potrebe analitičkog pregleda (tzv. screeninga) i procesa pregovora, a najvažniji dio bila je faza finalizacije prijevoda pravne stečevine.

U prvoj fazi prevođenja pravne stečevine EU-a na hrvatski jezik i hrvatskog zakonodavstva na engleski jezik ukazala se potreba za izradom priručnika radi standardizacije prijevoda. Stoga je stručni tim sastavljen od djelatnika Sektora u suradnji s vanjskim stručnjacima i suradnicima izradio

Osim toga izdan je i

Od ožujka 2011. krenula je faza finalizacije primarnog zakonodavstva EU-a koja je završena krajem 2011. nakon čega je potpisan Ugovor o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji. Tada počinje finalizacija sekundarnog zakonodavstva, kojoj je prethodilo utvrđivanje pravne terminologije iz primarnog zakonodavstva. Ukupno je prevedeno 208 853 stranica pravne stečevine EU-a, od kojih je 158 005 stranica objavljeno u 475 svezaka Posebnog izdanja Službenog lista. U tom razdoblju Sektor je intenzivno komunicirao s institucijama Europske unije (Komisijom, Parlamentom, Vijećem, Europskom središnjom bankom) i s Uredom za publikacije Europske unije radi usklađivanja terminologije i što bolje kvalitete prijevoda.