Prenošenje znanja i iskustva

Nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, MVEP putem svoje Službe za prijenos znanja (Centra izvrsnosti) sustavno radi na prenošenju hrvatskih iskustava u procesu europskih integracija državama koje se pripremaju za članstvo.

S obzirom na to da je priprema nacionalne inačice pravne stečevine Europske unije višegodišnji prevoditeljski projekt od velikog značaja i ogromnog opsega, potrebno je posvetiti osobitu pažnju kvalitetnoj organizaciji cjelokupnog posla, primjerenoj tehničkoj osposobljenosti kao i odgovarajućim stručnim kvalifikacijama svih koji su uključeni u taj proces. U nastojanju da se izbjegnu poteškoće u zaključnim fazama finalizacije i osigura visoka kvaliteta tekstova, budućim je državama članicama hrvatsko stečeno iskustvo od iznimne koristi.

Stručnjaci Sektora za EU dokumentaciju sudjeluju u brojnim projektima prenošenja znanja i iskustva zemljama u procesu pristupanja, i to kroz seminare, radionice, konzultacije u sklopu bilateralne suradnje, projekte regionalne suradnje, EU twinning projekte odnosno projekte tehničke pomoći i sl.

Neki od najznačajnijih projekata su:

  • twinning projekt „Further strengthening of the organisational and institutional capacities for the EU integration process“, (Skopje, Makedonija 2015, 2016.);
  • EU mobility scheme ReSPA-e (Regionalna škola za javnu upravu), (Danilovgrad, Crna Gora, 2015., 2016.);
  • projekt s Njemačkim društvom za međunarodnu suradnju (GIZ) „Program podrške u pripremi nacionalne verzije pravnih tekovina EU“, (Beograd, Srbija, 2015., 2016.);
  • projekt tehničke pomoći Europske komisije Support for the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement“, (Kijev, Ukrajina 2016.).