Povijesna sudska praksa Suda EU-a

Sa svakim proširenjem Europske unije, nova država članica preuzima obvezu da nakon pristupanja prevede i objavi utvrđeni broj presuda povijesne prakse Suda Europske unije. Povijesnu sudsku praksu koju ta obveza obuhvaća, odnosno koja treba biti dostupna na hrvatskom jeziku, čini ukupno 1200 presuda. Prvih 57 presuda, izrečenih od 1954. do 2000. godine, prevedeno je na hrvatski jezik unutar prevoditeljskih odjela Suda i dostupno je putem sljedeće poveznice: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_119447/. Te su presude prevedene i na sve ostale službene jezike Unije. Prevođenje na hrvatski jezik preostale 1143 presude povijesne sudske prakse, mišljenja ili rješenja Suda i Općeg suda iz razdoblja od 1956. do lipnja 2013. obveza je Republike Hrvatske.

Jezična posebnost prevođenja presuda Suda EU-a proizlazi prije svega iz činjenice da, prema načelu višejezičnosti, svaki od 24 službena jezika EU-a može biti jezik postupka pred Sudom, a presude, odluke i rješenja Sud ipak u pravilu donosi na francuskom jeziku.

Posebnost prava Unije u odnosu na nacionalno pravo država članica odražava se i u prijevodima presuda. Hrvatski prijevodi temelje se na tehnički usuglašenim obrascima preuzetim od pravnika-jezikoznanaca iz Službe za hrvatski jezik u Sudu EU-a za sve vrste presuda koje izriče Sud.

Sektor za EU dokumentaciju nacionalni je centar za prevođenje povijesne prakse Suda EU-a. Popis presuda prevedenih u okviru Ministarstva vanjskih i europskih poslova redovito se dopunjava. Slijedi se obrnuti kronološki red, od novije sudske prakse prema starijoj. Prijevodi objavljeni na ovim stranicama smatraju se radnom verzijom i podliježu jezičnoj i pravnoj redakturi. Hrvatskom prijevodu povijesnih presuda Suda realiziranom u okviru Ministarstva vanjskih i europskih poslova pristupa se ovdje .
Zbornik presuda u cjelovitom izdanju, jednako kao i sažeci presuda, objavljuju se na svim službenim jezicima EU-a. Za više informacija o Sudu i poveznice korisne ne samo za profesionalne korisnike nego i za građanstvo preporučujemo službenu stranicu Suda www.curia.europa.eu.