VIZNI SUSTAV

VAŽNA OBAVIJEST:

OBAVIJEST O POTPUNOJ PRIMJENI SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE U REPUBLICI HRVATSKOJ OD 1. SIJEČNJA 2023.
 
Republika Hrvatska od 1. siječnja 2023. u potpunosti primjenjuje schengensku pravnu stečevinu kao država članica Schengenskog područja.
 
Vizni režim Republike Hrvatske dio je pravne stečevine Unije.
 
Od 1. siječnja 2023. hrvatske diplomatske misije i konzularni uredi izdaju schengenske vize (viza tipa A i C) i nacionalne dugotrajne vize (viza tipa D).
 
RAČUNANJE VREMENA PROVEDENOG U SCHENGENSKOM PODRUČJU
 
Vrijeme provedeno u Republici Hrvatskoj zbraja se s vremenom provedenim u ostalim državama članicama Schengenskog područja.
 
Državljani trećih zemalja, neovisno o tomu trebaju li vizu ili ne, mogu boraviti na Schengenskom području do 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana.
 
Dodatne informacije te kalkulator za izračun razdoblja dopuštenog boravka s uputama za korištenje dostupni su na poveznici: https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/border-crossing_en  
 
HRVATSKE VIZE ZA KRATKOTRAJNI BORAVAK (VIZA TIPA C) IZDANE DO 31. PROSINCA 2022.
 
Hrvatske vize za kratkotrajni boravak (viza tipa C) izdane do 31. prosinca 2022., ako su valjane, i dalje vrijede za ulazak u Republiku Hrvatsku, ali ne omogućavaju ulazak u ostale države članice Schengenskog područja.
 
PRESTANAK PRIMJENE ODLUKE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE KOJOM SE UTVRĐUJE PROVEDBA ODLUKE BR. 565/2014/EU
 
Danom 1. siječnja 2023. prestaje primjena Odluke Vlade Republike Hrvatske, od 22. srpnja 2014., kojom se utvrđuje provedba Odluke br. 565/2014/EU Europskoga parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uvođenju pojednostavljenog režima kontrole osoba na vanjskim granicama na temelju jednostranog priznanja od strane Bugarske, Hrvatske, Cipra i Rumunjske određenih isprava kao jednakovrijednih njihovim nacionalnim vizama za tranzit ili namjeravani boravak na njihovim državnim područjima koji ne premašuje 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana i stavljanju izvan snage odluka 895/2006/EZ i 582/2008/EZ (SL L 157, 27. 5. 2014.).
 
Državljani trećih zemalja koji su nositelji viza i dozvola boravka Bugarske, Cipra i Rumunjske više neće moći ući na područje Republike Hrvatske bez valjane schengenske vize (viza tipa C) ili hrvatske nacionalne vize (viza tipa D).
 
KRATKOTRAJNI BORAVAK DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA KOJI SU UŠLI U REPUBLIKU HRVATSKU DO 31. PROSINCA 2022.
 
Državljani trećih zemalja koji moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i koji su ušli u Republiku Hrvatsku do 31. prosinca 2022. s valjanom:
 • hrvatskom vizom ili
 • valjanom vizom ili boravišnom dozvolom Bugarske, Cipra ili Rumunjske
mogu nesmetano boraviti u Republici Hrvatskoj u skladu s rokom valjanosti i odobrenim trajanjem boravka izdane vize.
 
Državljani trećih zemalja koji moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i koji su ušli u Republiku Hrvatsku do 31. prosinca 2022. s valjanom:
 • Schengenskom vizom (viza C) za dva ili više ulazaka
mogu nesmetano boraviti u Republici Hrvatskoj u skladu s rokom valjanosti i odobrenim trajanjem boravka  izdane schengenske vize, uz napomenu kako se vrijeme boravka nakon 01. siječnja 2023. zbraja s brojem dana koji su prethodno provedeni u Schengenskom području, odnosno s brojem dana koje nositelj vize planira provesti u Schengenskom području nakon 01. siječnja 2023. i boravka u Hrvatskoj.
 
Državljani trećih zemalja kojima nije potrebna viza pri prelasku vanjskih granica i koji su ušli u Republiku Hrvatsku do 31. prosinca 2022. mogu nesmetano boraviti u Republici Hrvatskoj, uz napomenu kako se vrijeme provedeno u Republici Hrvatskoj nakon 1. siječnja 2023. zbraja s vremenom koje su unutar prethodnih 180 dana proveli u ostalim državama članicama Schengenskog područja.
Stranci kojima je za ulazak u Republiku Hrvatsku potrebna viza, osobno podnose zahtjev najranije šest mjeseci ili za pomorce koji obavljaju svoje dužnosti najranije devet mjeseci, prije početka namjeravanoga putovanja te najkasnije 15 kalendarskih dana prije početka namjeravanoga putovanja u Republiku Hrvatsku u najbližem nadležnom hrvatskom veleposlanstvu ili ovlaštenom Centru VFS-a.  
 
INFORMACIJE O VIZNOM SUSTAVU
Sve informacije o viznom sustavu dostupne su na  Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH - Vize (gov.hr)
 
Strane državljane u UK-u kojima treba viza za ulazak i kratkotrajni boravak u Hrvatskoj se savjetuje da svoje zahtjeve podnesu putem VFS Centra u Londonu koji je službeni partner Veleposlanstva Republike Hrvatske u Londonu. 
Više informacija je dostupno na: https://visa.vfsglobal.com/gbr/en/hrv/
Za podnošenje zahtjeva u VFS Centru u Londonu potrebno je zakazati termin online preko poveznice:  https://visa.vfsglobal.com/gbr/en/hrv/book-an-appointment
Adresa: VFS Global UK Ltd, 66 Wilson Street, London EC2A 2BT.
Za podnošenje zahtjeva u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Londonu potrebno je zakazati termin sastanka putem emaila na conlon@mvep.hr . Napominjemo kako zbog velikog obujma svih konzularnih zahtjeva koje zaprima Veleposlanstvo RH u Londonu postoji duga lista čekanja na termin u Veleposlanstvu.

Državljani afričkih zemalja (Gambija, Gana, Liberija, Nigerija, Sijera Leone) koji ne žive u UK svoj zahtjev mogu podnijeti i u najbližem hrvatskom veleposlanstvu u Africi ili ovlaštenom centru VFS-a (Kairo, Alžir, Rabat, Pretoria) prema mjestu svojega boravka.


Dokumentacija potrebna za izdavanje vize C
 • obrazac zahtjeva za vizu C kojega je potrebno popuniti online na https://crovisa.mvep.hr/default.aspx?langId=en ili Ministarstvo vanjskih i europskih poslova: vize (mvep.hr), isprintati i potpisati. Ispunjavanjem online obrasca postupak nije pokrenut. Postupak započinje predajom zahtjeva s ostalom dokumentacijom u VFS-u ili Veleposlanstvu na osnovi zakazanog termina.
 • valjana putna isprava - rok valjanosti putne isprave mora biti najmanje tri mjeseca dulji od roka valjanosti vize te mora imati barem dvije slobodne stranice za unos vize
 • pri podnošenju zahtjeva uzimaju se otisci prstiju. Određene kategorije osoba oslobođene su od davanja otisaka prstiju.
 • valjana dozvola boravka u UK-u
 • jedna slika u boji, veličine 35 x 45mm
 • pristojba: 70,95 GBP osim ukoliko RH ima sklopljen Sporazum o olakšanom izdavanju viza (pristojba na zahtjeve za izdavanje viza državljanima Gruzije, Moldove, Ukrajine iznosi 30 GBP osim ukoliko Sporazumom nije drugačije određeno).
   
 • dokumentacija kojom se dokazuju:
  1. svrhu boravka – Za poslovne/privatne posjete obitelji ili prijateljima potrebno je priložiti jamstveno pismo pravne ili fizičke osobe čiji su obrasci i upute dostupne na web stranici https://mvep.gov.hr/hr/konzularne-informacije/vize/postupak-izdavanja-viza/jamstveno-pismo/ ili pozivnog pisma u obliku pismena organizatora u slučaju da je organizator i/ili pokrovitelj državno tijelo ili drugi odgovarajući dokaz. Za turistički posjet potrebno je priložiti dokaz o osiguranom smještaju na ime podnositelja zahtjeva.
  2. osigurani smještaj (rezervacija hotela izvršena na ime podnositelja zahtjeva) i
  3. troškovi boravka (potvrda banke o prihodima u zadnja tri mjeseca do dana podnošenja zahtjeva),
  4. valjano putno zdravstveno osiguranje,
  5. namjera povratka u matičnu zemlju (potvrda o zaposlenju), odnosno mogućnost ulaska u treću zemlju, i
  6. sredstvo putovanja (povratna putna karta).
Stranke su dužne priložiti i kopije svih navedenih dokumenata.
Veleposlanstvo zadržava pravo zatražiti od stranke dodatnu dokumentaciju ukoliko se za to ukaže potreba tijekom obavljanja postupaka izdavanja vize.
Zahtjev za vizu u Veleposlanstvu ili VFS Centru u Londonu mogu podnijeti svi stranci koji legalno žive u UK te se isti podnosi osobno.
Kada je zahtjev podnesen putem Veleposlanstva RH u Londonu, preuzimanje putovnica s vizama obavlja se osobno prema uputama službenika Veleposlanstva ili putem pošte ukoliko osoba pri podnošenju zahtjeva priloži unaprijed plaćenu poštansku omotnicu s istaknutom adresom. U slučaju vraćanja putovnice s vizom poštom Veleposlanstvo nije odgovorno ako se pošiljka izgubi, ne dođe na vrijeme ili u slučaju pogrešno istaknutih podataka.

Informacije o vizama tipa D dostupne su na Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH - Dokumentacija uz zahtjev (gov.hr) . Vizna pristojba za vizu tipa D iznosi: 81,48 GBP.