SKLAPANJE BRAKA

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Londonu nije ovlašteno za sklapanje brakova.

Obavijesti i upute vezane uz sklapanje braka u UK potražite na https://www.gov.uk/marriages-civil-partnerships .

Obavijesti vezane uz sklapanje braka u Republici Hrvatskoj potražite u matičnom uredu u Republici Hrvatskoj gdje planirate sklopiti brak (popis matičnih ureda dostupan na www.uprava.hr)  .

Hrvatski državljani koji su sklopili brak u inozemstvu pa tako i u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske dužni su brak prijaviti i u Republici Hrvatskoj. Navedeno je moguće učiniti u Matičnom uredu u Republici Hrvatskoj prema registriranom prebivalištu u Republici Hrvatskoj ili ukoliko osoba nema prebivalište u Republici Hrvatskoj u Matičnom uredu Centar u Zagrebu (popis matičnih ureda dostupan na www.uprava.hr)  ili putem Veleposlanstva Republike Hrvatske. UK izvadak iz matice vjenčanih potrebno je legalizirati/nadovjeriti pečatom Apostille i prevesti na hrvatski jezik kod ovlaštenog prevoditelja (popis prevoditelja u Londonu nalazi u odjeljku Konzularni poslovi, a moguće je nadovjereni dokument prevesti i u Hrvatskoj kod ovlaštenog sudskog tumača ili prevoditelja). Apostille u UK izdaje Legalisation Office: www.fco.gov.uk/legalisation.

Veleposlanstvo zadržava pravo zatražiti od stranke dodatnu dokumentaciju ukoliko se za to ukaže potreba tijekom obavljanja administrativnih i upravnih postupaka.

Važna napomena za osobe rođene izvan Republike Hrvatske: osobe koje su rođene izvan Republike Hrvatske moraju prije upisa činjenice sklapanja braka voditi računa kako je potrebno da su izvršile upis i u matice rođenih Republike Hrvatske. Ukoliko nisu upisu braka mora prethoditi upis činjenice rođenja u matičnim knjigama Republike Hrvatske.

Ukoliko se brak prijavljuje putem Veleposlanstva zahtjev je potrebno podnijeti osobno.
Rokovi: prosječno trajanje postupka ukoliko se zahtjev podnosi putem Veleposlanstva je od 3 do 6 mjeseci, dok je istu radnju u Matičnom uredu u RH moguće izvršiti isti dan.

Pristojba: 32 GBP i plaća se karticom u Veleposlanstvu uz nadoplatu od 1 GBP za troškove kartične obrade naplate ili u gotovini koju je potrebno uplatiti jedino u obližnjoj banci na račun Veleposlanstva.“