UPUTA ZA UPIS DJETETA U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH I KNJIGU DRŽAVLJANA

Za upis djeteta do 18 godine života u hrvatske matične knjige rođenih zahtjev može podnijeti zakonski zastupnik pod uvjetom da je jedan od roditelja djeteta u trenutku njegova rođenja hrvatski državljanin.

Zahtjev je moguće podnijeti u Veleposlanstvu ili izravno u nekom od Matičnih ureda (popis matičnih ureda dostupan na www.uprava.hr) ili putem opunomoćene osobe (rodbine i prijatelja kojem se za tu radnju mora dostaviti punomoć) u Matičnom uredu u RH.

Zahtjevu (obrazac dostupan u Veleposlanstvu prilikom podnošenja zahtjeva) je potrebno priložiti sljedeće:

  • važeću putovnicu zakonskog zastupnika koji podnosi zahtjev
  • važeću hrvatsku putovnicu roditelja koji je hrvatski državljanin
  • UK izvadak iz matice rođenih djeteta nadovjeren pečatom Apostille (kojega je moguće dobiti u The Legalisation Office - upute su dostupne na www.fco.gov.uk/legalisation) i preveden na hrvatski jezik kod ovlaštenog sudskog tumača ili prevoditelja za hrvatski jezik – popis dostupan u odjeljku Konzularni odjel

Rokovi: prosječno trajanje postupka ukoliko se zahtjev podnosi putem Veleposlanstva je od 3 do 6 mjeseci, dok je istu radnju u Matičnom uredu u RH moguće izvršiti isti dan.

PRISTOJBA: 41 GBP (pristojba se sastoji od 17 GBP za svaki od izvadaka - Domovnicu i Izvadak iz matice rođenih, uvećana za 7 GBP što je iznos dostave u europske zemlje) 

Iznos se plaća karticom u Veleposlanstvu uz nadoplatu od 1 GBP za troškove kartične obrade naplate ili u gotovini koju je moguće uplatiti jedino u obližnjoj banci na račun Veleposlanstva

Veleposlanstvo zadržava pravo zatražiti od stranke dodatnu dokumentaciju od stranke ukoliko se za to ukaže potreba tijekom obavljanja administrativnih postupaka na konzularne zahtjeve stranka.