POTVRDA O PODACIMA IZ KAZNENE EVIDENCIJE RH

Zahtjev za Izdavanje podataka iz kaznene evidencije za fizičku osobu podnosi se Ministarstvu pravosuđa, Uprave za kazneno pravo, Odjela za kaznene evidencije:

  • putem Veleposlanstva kojem je potrebno pristupiti osobno s važećom hrvatskom putovnicom ili osobnom iskaznicom (obrazac zahtjeva kojega je potrebno vlastoručno ispuniti dostupan je u Veleposlanstvu prilikom predaje zahtjeva te je potrebno priložiti važeću hrvatsku putovnicu ili osobnu iskaznicu) ili
  • uz pomoć člana obitelji ili putem neke druge osobe koju ćete opunomoćiti da navedenu radnju obaviti u Vaše ime kod Ministarstva pravosuđa. Ukoliko se odlučite nekome dati punomoć potrebno je također osobno doći u Veleposlanstvo radi ovjere potpisa (pri tom je potrebno priložiti tekst punomoći i važeću hrvatsku putovnicu ili osobnu iskaznicu).

PRISTOJBA 32 GBP

Iznos se plaća karticom u Veleposlanstvu uz nadoplatu od 1 GBP za troškove kartične obrade naplate ili u gotovini koju je moguće uplatiti jedino u obližnjoj banci na račun Veleposlanstva

Napomena za hrvatske državljane koji žive u UK, a kojima je potrebna „potvrda o nekažnjavanju“ u UK