Nabava

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
Glavno tajništvo
Sektor za materijalne poslove
Služba za nabavu
Trg N. Š. Zrinskog 7 - 8
Tel: 4569-911 Fax: 4597-448 E-mail: nabava@mvep.hr

 


 

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA I KORUPCIJE U PODRUČJU JAVNE NABAVE

  • Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, kao obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi, na temelju odredbe članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16, 114/2022) objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore u smislu odredbi članaka 75. - 83. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016, 114/2022): 
    1. Agroproteinka d.o.o., Strojarska cesta 11, 10361 Sesvete

 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

 

 

PLAN NABAVE

2023

 


 

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Poslužitelji , datum završetka savjetovanja 22. veljače 2023. godine.
 
Dokumentacija
- Izvješće
 


 

POSTUPCI JAVNE NABAVE U TIJEKU

Usluge održavanja IKOS sistemskog rješenja
 
Objava dokumentacije o nabavi u EOJN (link): https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=8287065

Oprema za sustave videonadzora
Objava dokumentacije o nabavi u EOJN (link): https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=8244198

Usluge organizacije međunarodne konferencije Zagreb IHRA Plenum
Objava dokumentacije o nabavi u EOJN (link): eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=8174776

Nabava motornih vozila
Objava dokumentacije o nabavi u EOJN (link): https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=8072292

Usmjernici i preklopnici
Objava dokumentacije o nabavi u EOJN (link): https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7509711

Usluga sistematskih pregleda državnih službenika i namještenika Ministarstva vanjskih i europskih poslova
Objava dokumentacije o nabavi u EOJN (link): https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7476023

Hotelske i restoranske usluge za potrebe organizacije međunarodne konferencije Dubrovnik forum
Objava dokumentacije o nabavi u EOJN (link): https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7475821

Bezalkoholna pića i sirovine za pripremu toplih napitaka
Objava dokumentacije o nabavi u EOJN (link): https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7297982
 
Licence za vatrozid
Objava dokumentacije o nabavi u EOJN (link): https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7303502
 
Hotelske i restoranske usluge za potrebe međunarodne konferencije Dubrovnik i Zagreb Plenum
Objava dokumentacije o nabavi u EOJN (link): https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7292445
 
Poslužitelji
Objava dokumentacije o nabavi u EOJN (link): https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7262685
 
Usluge održavanja IKOS aplikativnog rješenja
Objava dokumentacije o nabavi u EOJN (link): https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7266263

Vatrozid
Objava dokumentacije o nabavi u EOJN (link: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7200463)

Kurirske usluge - diplomatska pošta
Objava dokumentacije o nabavi u EOJN (link): https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7205040

Licence za FM rješenje
Objava dokumentacije o nabavi u EOJN (link): https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7095381
 


 

JEDNOSTAVNA NABAVA