Nabava

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
Glavno tajništvo
Sektor za materijalne poslove
Služba za nabavu
Trg N. Š. Zrinskog 7 - 8
Tel: 4569-911 Fax: 4597-448 E-mail: nabava@mvep.hr

 


 

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA I KORUPCIJE U PODRUČJU JAVNE NABAVE

  • Obavijest
  • Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, kao obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi, na temelju odredbe članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016) objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore u smislu odredbi članaka 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016):
    1.    Agroproteinka d.o.o., Strojarska cesta 11, 10361 Sesvete
    2.    Interplod d.o.o., Trakošćanska 26, 10360 Sesvete
     

 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2022. godinu - stanje sa 30.06.2022. godine
 


 

PLAN NABAVE

2022

 

 

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Oprema za sustave videonadzora, datum završetka savjetovanja 31. listopada 2022. Dokumentacija s prilozima objavljena je u EOJN.

Prilog I
DON
Izvješće s prethodnog savjetovanja

Usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova cjelovite obnove zgrade MVEP, datum završetka savjetovanja 17. svibnja 2022. Dokumentacija s prilozima objavljena je u EOJN.

Prilog I – DON
Prilog II – Troškovnik
Prilog III - Ugovor
Izvješće s prethodnog savjetovanja

Blade poslužitelji s kućištem, datum završetka savjetovanja 21. ožujka 2022. godine. Dokumentacija je objavljena i u EOJN.

Izvješće s prethodnog savjetovanja
Prilog 1
Prilog 2

„Izrada projektno tehničke dokumentacije i izvedba radova cjelovite obnove potresom oštećene zgrade Ministarstva vanjskih i europskih poslova“, datum završetka savjetovanja 27. siječnja 2022. godine.

Prilog 1
Prilog 2
Prilog 3
Prilog 4

Objava dokumentacije o nabavi u EOJN: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5870026

 


 

POSTUPCI JAVNE NABAVE U TIJEKU

Usluge održavanja IKOS sistemskog rješenja (sistemsko- mrežna infrastruktura)
Objava dokumentacije o nabavi u EOJN (poveznica: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6890189)

 
Oprema za sustave videonadzora
Objava dokumentacije o nabavi u EOJN (link: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6868762)


Nabava službenih vozila
Objava dokumentacije o nabavi u EOJN (link u nastavku): https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6869218 


Oprema za sustave protuprovale
Objava dokumentacije o nabavi u EOJN (poveznica: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6839068)


Nadogradnja informacijskog sustava MVEP
Objava dokumentacije o nabavi u EOJN (link u nastavku): https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6521595


Usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova cjelovite obnove zgrade MVEP
Objava dokumentacije o nabavi u EOJN (link: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6309132)


Hotelske i restoranske usluge za potrebe organizacije međunarodne konferencije Dubrovnik forum

Blade poslužitelji s kućištem

Objava dokumentacije o nabavi u EOJN (link: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6106278)


Licence za vatrozid (Checkpoint)

Objava dokumentacije o nabavi u EOJN (link: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5979592)


Telefonski aparati za MVEP i DMKU
 
Objava dokumentacije o nabavi u EOJN (link u nastavku):  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5934514


Izrada projektno tehničke dokumentacije i izvedba radova cjelovite obnove potresom oštećene zgrade Ministarstva vanjskih i europskih poslova
 
Objava dokumentacije o nabavi u EOJN (link u nastavku):  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5915359


Nadogradnja IKOS konzularnih modula
 
Objava dokumentacije o nabavi u EOJN (link u nastavku):  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6160484


Oprema za sustave videonadzora DMKU
 
Objava dokumentacije o nabavi u EOJN (link: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6220791)

Licence za backup sustav (Commvalut)
 
Objava dokumentacije o nabavi u EOJN (link: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6225084)

 


 

JEDNOSTAVNA NABAVA

Voditelj projekta cjelovite obnove zgrade MVEP
Objava Poziva na dostavu ponuda  u EOJN (https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6710734)