Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Prebivalište

Informacije o prebivalištu hrvatskih državljana dostupne su na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, na linku:  https://www.mup.hr/gradjani/prebivaliste-i-boraviste