Službenik za zaštitu osobnih podataka

Na temelju članka 20. Zakona o vanjskim poslovima („Narodne novine“, broj 48/1996, 72/2013 i 127/2013) i članka 18a. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 103/2003, 118/2006, 41/2008 i 113/2011 i i 106/12-pročišćeni tekst) Ministarstvo vanjskih i europskih poslova imenovalo je službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja sljedeće dužnosti:
  • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
  • upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
  • upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
  • brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
  • omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
  • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.
Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.
Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova:
Damir Tomka, dipl. pravnik
Trg N.Š. Zrinskog 7-8
10000 Zagreb
telefon:                +385 1 48 96 318
telefaks:               +385 1 45 97 466
e-mail adresa:     SzZOP@mvep.hr
Zahtjev za pristup, ispravak i/ili brisanje osobnih podataka obrađenima u Hrvatskom viznom informacijskom sustavu