BREXIT

Referendumom održanim 23. lipnja 2016. godine Ujedinjena Kraljevina glasovala je za napuštanje Europske unije, o čemu je britanska vlada službeno obavijestila predsjednika Europskog vijeća 29. ožujka 2017. godine. Obavijest Ujedinjene Kraljevine dovela je do složenih pregovora koji su završili s nacrtom sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, usuglašenog na razini glavnih pregovarača, koje je

Europsko vijeće odobrilo 25. studenog 2018. godine. Postupak povlačenja države članice iz Europske unije uređen ječlankom 50. Ugovora o Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: UEU). Prema njegovim odredbama članstvo Ujedinjene Kraljevine u Europskoj uniji trebalo je prestati dvije godine nakon službene obavijesti, 29. ožujka 2019. godine. Ujedinjena Kraljevina (u daljnjem tekstu: UK) je zatražila je produljenje dvogodišnjeg roka za povlačenje. Slijedom zahtjeva UK, šefovi država i vlada, na sastanku

Europskog vijeća (članak 50.), održanom 10. travnja 2019. godine, odobrili su produljenje roka za izlazak UK iz EU-a do 31. listopada 2019. Za Vladu Republike Hrvatske je ključno zaštititi prava državljana RH koji zakonito borave u UK do datuma povlačenja, kao i državljana UK koji u Republici Hrvatskoj zakonito borave do istog datuma, te im pružiti jasnoću i sigurnost glede njihova statusa nakon povlačenja UK iz EU-a. S obzirom da scenarij povlačenja UK iz EU-a bez dogovora postaje sve izvjesnijim, Vlada Republike Hrvatske trenutno poduzima sve potrebne mjere za primjenu reciprociteta, kako bi učinak povlačenja na živote građana i poslovne aktivnosti bio sveden na najmanju moguću mjeru. Dva scenarija izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije se nalaze desno pod nazivom: "Uređeni izlazak" te "Neuređeni izlazak (no-deal)"