Projekti predsjedanja vijećem EU

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova zaduženo je – u suradnji s Državnom školom za javnu upravu – za provedbu projekta „Unaprjeđenje znanja, vještina i stručnih kompetencija državnih i javnih službenika za zastupanje nacionalnih interesa i usuglašavanje zakonodavnih prijedloga u tijelima EU“ koji će se u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. financirati iz Europskog socijalnog fonda (ESF).

Projekt obuke trajat će od jeseni 2018. do jeseni 2019. Ukupni proračun projekta je 7.353.364 kn, od čega EU sufinanciranje iznosi 85%, a nacionalni dio 15%. Projektom je predviđeno održavanje 276 dana edukacija kojima će biti obuhvaćeno oko 800 sudionika.

Cilj je projekta obrazovati državne i javne službenike za učinkovito zastupanje nacionalnih interesa u tijelima EU te pripremu i provedbu predsjedanja RH Vijećem EU u prvoj polovici 2020. godine.

Predsjedanje Vijećem EU za svaku je državu članicu iznimno važna uloga, koja donosi brojne izazove, ali i prilike – kako za državu članicu, tako i za njezinu državnu upravu. Za Republiku Hrvatsku ova će uloga biti dodatno važna iz razloga što će to biti prvi puta da se nalazi u ulozi predsjedateljice Vijećem.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, kao jedna od ključnih koordinacijskih-a institucija u kontekstu priprema za provedbu predsjedanja RH Vijećem EU, svjesno je važnosti ovog projekta te svih zadaća koje se očekuju u tom razdoblju. Pripreme za predsjedanje Vijećem EU zahtjevan su i sveobuhvatan proces. Isti, između ostaloga, obuhvaća i ključan segment ljudskih resursa na kojemu počiva uspješna provedba predsjedanja Vijećem EU.

Uspješno predsjedanje Vijećem EU oslanja se na sposobnost predsjedavajućeg da osigura napredak i postigne rezultate vezano uz tekuće zakonodavne akte i otvorena pitanja koja se nalaze na dnevnom redu Vijeća. Predsjedavajući nastoji postići rezultate unutar iznimno zahtjevne mreže formalnih i neformalnih procedura i pregovora te komunikacijskih kanala. Za svaku državu članicu koja predsjeda Vijećem važno je da bude svjesna navedenih izazova te se za iste kvalitetno pripremi, angažirajući pri tome sve nužne nacionalne institucionalne resurse.

U slučaju Republike Hrvatske, navedeno će značiti blisku i supstantivnu suradnju svih ministarstava i ostalih tijela državne uprave, kako u razdoblju priprema, tako i za vrijeme samog predsjedanja Vijećem EU.

Kako bismo osigurali spremnost za ovaj zahtjevan zadatak te unaprijedili kompetencije državnih i javnih službenika za učinkovito zastupanje nacionalnih interesa u procesu donošenja odluka u EU, projekt osigurava provedbu treninga vezanih za specifična znanja te specijaliziranih treninga i radionica vezanih za opće vještine za obavljanje europskih poslova.

Sadržajno, treninzi su podijeljeni u dvije grupe – jednom grupom obuhvatit će se teme o načinima funkcioniranja Bruxellesa te interakcije s nacionalnim sustavom koordinacije europskih poslova, procedurama donošenja odluka u EU (tzv. redovan zakonodavan postupak), načinu rada Vijeća/COREPER-a i radnih skupina, politikama EU, uspostavljanja nacionalnih prioriteta itd. Nadalje, u svom radu na EU poslovima stručnjaci trebaju raspolagati i specifičnim vještinama pregovaranja i lobiranja na razinama radnih skupina institucija EU, posebno Vijeća, temama uspješnog komuniciranja i umrežavanja, tehnikama pisanog izvješćivanja i vođenja sastanaka te prezentacijskim vještinama što će se obuhvatiti drugom grupom treninga.

Projekt također predviđa i praktičnu obuku u Stalnom predstavništvu RH pri EU, te jačanje jezičnih kompetencija službenika, odnosno treninge stručnog engleskog i francuskog jezika fokusiranog na EU poslove. Edukacije će se održavati u Zagrebu i Bruxellesu, a njima će biti  obuhvaćeni službenici iz ministarstava te ostalih relevantnih tijela državne i javne uprave kao i službenici Stalnog predstavništva RH pri EU u Bruxellesu.

Za dodatna pitanja i informacije o projektu slobodno pošaljite upit na obuka2020@mvep.hr

 

Više informacija o EU fondovima možete pronaći na http://www.strukturnifondovi.hr

Više o Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. iz kojeg je sufinanciran projekt možete pronaći na http://www.esf.hr/operativni-program