Dokumenti predsjedanja vijećem EU

Glosar predsjedništva FR-HR-EN

29.07.2019. | pdf (5373kb)

Program Trija (HR)

29.07.2019. | pdf (411kb)

Program Trija (ENG)

29.07.2019. | pdf (379kb)