GK RH Mississauga

GENERALNI KONZULAT REPUBLIKE HRVATSKE U MISSISSAUGI

 

Generalni konzul: Ante Jović

Područje nadležnosti: Ontario (osim Ottawe), Manitoba, Saskatchewan, Northwest Territories

Diplomatsko osoblje:

  • Jelena Perić, konzul savjetnik

UREDOVNO VRIJEME

Uredovno vrijeme GK RH Mississauga (za stranke):

  • ponedjeljak - petak: 10.00 - 13.00 sati
  • utorak: 10.00 - 13.00 i 16.00 - 18.00 sati

Rad sa strankama odvija se isključivo uz prethodno dogovoreni sastanak. Sastanak se ugovara putem e-maila ili telefona (vidi niže).

Konzularni dani

Zbog pandemije konzularni dani se do daljnjega odgađaju.

KONTAKT

Adresa:

918 Dundas Street E

Suite 302, Mississauga

Ontario L4Y 2B8

CANADA

Tel: ++1 905 277 9051

Faks: ++1 905 277 5432

Email: genmiss@mvep.hr, croconsulate.miss@mvep.hr

Dežurni telefon za hrvatske državljane (za izvanredne situacije i hitne slučajeve izvan uredovnog vremena): 001 647 229 6411

__________________________________________________________________________________

KONZULARNE INFORMACIJE

Hrvatsko državljanstvo

Brošura o stjecanju hrvatskog državljanstva (PDF za preuzimanje)