Stupanje na snagu Zakona o mjerama ograničavanja

15. studenog 2023. godine stupio je na snagu Zakon o mjerama ograničavanja (NN 133/23), kojim se uspostavlja novi pravni okvir za primjenu i provedbu mjera ograničavanja u Republici Hrvatskoj uslijed ruske invazije Ukrajine i povećanog broja sankcijskih režima Europske unije. Zakon sadrži odredbe kojima se poboljšava međuresorna suradnja i preciznije definiraju nadležnosti tijela državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima za primjenu, provedbu i nadzor mjera ograničavanja. Razrađena je i koordinacijska uloga Stalne skupine za primjenu i praćenje provedbe mjera ograničavanja. Stupanjem na snagu spomenutog Zakona stavlja se izvan snage Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja (NN 139/08, 41/14, 63/19).
 
Tekst Zakona o mjerama ograničavanja dostupan je na mrežnoj stranici Narodnih novina: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_11_133_1817.html

Pisane vijesti