IN MEMORIAM prof. dr. sc. Budislav Vukas

Danas se s tugom opraštamo od prof. dr. sc. Budislava Vukasa, svjetski priznatog stručnjaka za međunarodno pravo i nadasve velikog čovjeka.
Svojim iznimnim međunarodnim angažmanom, uključujući sudjelovanjem u izradi brojnih mnogostranih međunarodnih ugovora koji i danas predstavljaju temelje za uređenje određenih područja međunarodnog prava, kao što je primjerice Konvencija Ujedinjenih naroda o pravu mora, profesor Vukas doprinio je razvoju međunarodnog prava, kao i prepoznatljivosti Hrvatske na međunarodnopravnom planu.
Sucem Međunarodnog suda za pravo mora u Hamburgu imenovan je 1996., a od 2002. do 2005. bio je i njegovim potpredsjednikom. Bio je član niza uglednih međunarodnih stručnih tijela, uključujući Instituta za međunarodno pravo u Ženevi, i autor brojnih knjiga, stručnih članaka i udžbenika, a jedno od područja kojim se posvećeno bavio bio je i položaj nacionalnih manjina u međunarodnom pravu.
Profesor Vukas je između ostaloga u svojstvu suca ad hoc sudjelovao u postupcima koje je pred Međunarodnim sudom u Haagu vodila Republika Hrvatska te je bio i član Arbitražnog suda u graničnom sporu s Republikom Slovenijom.
Neovisno o njegovoj bogatoj inozemnoj karijeri, profesor Vukas je uvijek bio spreman pružiti stručnu pomoć i savjete Republici Hrvatskoj u pogledu relevantnih pravnih pitanja, počevši od najranijih dana stvaranja samostalne hrvatske države, a u 1990-ima je bio i glavni pravni savjetnik Ministarstva vanjskih poslova. Svoje veliko znanje i iskustvo nesebično je dijelio i utkao u brojne generacije studenata koje su imale čast pohađati njegova predavanja.
Prisjećajući se sa sjetom zajedničkih druženja, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova koristi prigodu zahvaliti profesoru Vukasu na njegovoj svesrdnoj stručnoj pomoći i suradnji koju smo ostvarivali u proteklih tridesetak godina, a njegovoj obitelji i bližnjima upućujemo izraze iskrene sućuti.

Priopćenja