Privremeni uvoz plovila za sport i razonodu u Republiku Hrvatsku

Hrvatska 1.7.2013. pristupa Europskoj uniji (EU) i postaje dijelom carinske unije EU. Tim danom EU rezidenti vlasnici plovila registriranih u EU koja se nalaze u privremenom uvozu u Hrvatskoj, a izgubila su carinski status roba Zajednice, ili plovila registriranih u trećim zemljama, a privremeno su ih uveli EU rezidenti, dužni su, sukladno carinskom zakonodavstvu EU, podnijeti carinsku deklaraciju za puštanje u slobodan promet tih plovila uz plaćanje carine i PDV-a.
Više informacija na web stranici Ministarstva turizma