INFORMACIJE O PROMJENAMA NAKON STUPANJA NA SNAGU PROTOKOLA III SPORAZUMA O SLOBODI KRETANJA IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I ŠVICARSKE KONFEDERACIJE

Ratifikacijom Protokola III, Sporazum o slobodi kretanja osoba između Europske unije i Švicarske Konfederacije primjenjuje se i na hrvatske državljane. Prema odredbama Protokola III koje su na snazi od 1.1. 2017., hrvatski državljani za rad u Švicarskoj trebali su prethodno odobrenje kantonalne uprave nadležne za tržište rada. Od 1. siječnja 2022. godine ukinuta su ograničenja za pristup hrvatskih državljana na tržište rada u Švicarskoj te se hrvatski državljani pri zapošljavanju tretiraju ravnopravno s ostalim državljanima EU/EFTA-e.

Stupanjem na snagu Protokola III uz Sporazum između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine. u odnosima između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije primjenjuju se uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (članak 2. stavak 1. točka a) Zakona o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti , "Narodne novine" broj 54/13) koje zamjenjuju Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije koji je bio na snazi od 1. siječnja 1998.

Prema ovoj odredbi, hrvatski državljani na radu u Švicarskoj Konfederaciji ponovo imaju pravo na isplatu dječjeg doplatka za djecu koja borave u Republici Hrvatskoj.

Korisnici švicarske mirovine koji žive u Republici Hrvatskoj i koji su do sada bili obvezni plaćati doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje imaju pravo na reguliranje zdravstvenog osiguranja na teret nadležnog švicarskog zdravstvenog osiguranja i više ne moraju plaćati doprinos za zdravstveno osiguranje pod uvjetom da HZZO-u dostave potvrdu E121.