STRANCI

Informacije o uvjetima boravka stranaca u Republici Hrvatskoj dostupne su na sljedećoj adresi:
https://mup.gov.hr/stranci-281595/281595

Državljani Švicarske Konfederacije mogu u Republiku Hrvatsku putovati na temelju valjane putovnice ili osobne iskaznice. Državljani Švicarske Konfederacije i država članica Europskog gospodarskog prostora imaju pravo boraviti u Republici Hrvatskoj do 3 mjeseca od dana ulaska u Republiku Hrvatsku, ako posjeduju valjanu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu. Za boravak duži od 3 mjeseca potrebno je najkasnije u roku od 8 dana od isteka 3 mjeseca boravka, prijaviti privremeni boravak nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka.