PRIJAVA ROĐENJA, BRAKA ILI SMRTI

Zahtjeve za naknadni upis u maticu rođeni, vjenčanih i umrlih možete podnijeti putem diplomatsko konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu ili se možete osobno ili putem punomoćnika obratiti matičnom uredu.

Adrese matičnih ureda u Republici Hrvatskoj možete pronaći ovdje:
https://uprava.gov.hr/maticni-uredi-u-rh/1603

Rođenje
Rođenje djeteta u inozemstvu, tj. naknadni upis u maticu rođenih i knjigu državljana moguć je za dijete do navršene 18. godine života djeteta ukoliko je barem jedan od roditelja u trenutku rođenja djeteta bio hrvatski državljanin. Zahtjev za upis podnosi roditelj koji je hrvatski državljanin ili oba roditelja uz predočenje svojih valjanih identifikacijskih isprava i dokaza o hrvatskom državljanstvu. Zahtjevu je potrebno priložiti međunarodni izvadak iz matice rođenih (CIEC).

Sklapanje braka
Zahtjevu za naknadni upis činjenice sklapanja braka za brakove sklopljene u Švicarskoj Konfederaciji potrebno je priložiti međunarodni izvadak iz matice vjenčanih izdan na međunarodnom obrascu (CIEC) i valjanu identifikacijsku ispravu. Brak koji je u međuvremenu prestao ne može se upisati u maticu vjenčanih, već se kao bilješka upisuje u maticu rođenih uz obavezno prilaganje pravomoćne sudske presude o rastavi braka.

Smrt
Zahtjevu za naknadni upis činjenice smrti potrebno je priložiti međunarodni izvadak iz matice umrlih te putovnicu pokojnika radi poništenja.