PRIJAVA ROĐENJA, BRAKA ILI SMRTI

Zahtjeve za naknadni upis u maticu rođeni, vjenčanih i umrlih možete podnijeti putem diplomatsko konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu ili se možete osobno ili putem punomoćnika obratiti matičnom uredu u Republici Hrvatskoj.

Adrese matičnih ureda u Republici Hrvatskoj možete pronaći ovdje: https://mpu.gov.hr/gradjani-21417/iz-djelokruga/drzavne-matice-24504/maticni-uredi-u-rh-24505/24505

Rođenje
Rođenje djeteta u inozemstvu, tj. naknadni upis u maticu rođenih i knjigu državljana moguć je za dijete do navršene 18. godine života djeteta ukoliko je barem jedan od roditelja u trenutku rođenja djeteta bio hrvatski državljanin. Zahtjev za upis podnosi roditelj koji je hrvatski državljanin ili oba roditelja uz predočenje svojih valjanih identifikacijskih isprava i dokaza o hrvatskom državljanstvu. Zahtjevu je potrebno priložiti međunarodni izvadak iz matice rođenih (CIEC).

Ako su roditelji propustili izvršiti naknadni upis u maticu rođenih i knjigu državljana do navršene 18. godine djetetovog života, moguće je izvršiti naknadni upis u maticu rođenih do navršene 21. godine života ukoliko je barem jedan od roditelja u trenutku rođenja osobe bio hrvatski državljanin. Zahtjev se podnosi osobno te mu se prilaže rodni list izdan od nadležnog tijela prema mjestu rođenja podnositelja zahtjeva, sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama, važeća putovnica i dokaz da je barem jedan roditelj bio hrvatski državljanin u trenutku rođenja podnositelja zahtjeva (npr. domovnica ili hrvatska putovnica).
 
Ukoliko su roditelji u braku, a brak nije prijavljen u evidencijama RH, potrebno je priložiti i vjenčani list izdan na propisanom obrascu, sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama.
 
Sklapanje braka
Zahtjevu za naknadni upis činjenice sklapanja braka za brakove sklopljene u Švicarskoj Konfederaciji potrebno je priložiti međunarodni izvadak iz matice vjenčanih izdan na međunarodnom obrascu (CIEC) i valjanu identifikacijsku ispravu. Brak koji je u međuvremenu prestao ne može se upisati u maticu vjenčanih, već se kao bilješka upisuje u maticu rođenih uz obavezno prilaganje pravomoćne sudske presude o rastavi braka.

Smrt
Zahtjevu za naknadni upis činjenice smrti potrebno je priložiti međunarodni izvadak iz matice umrlih te putovnicu pokojnika radi poništenja.