INFORMACIJE ZA POVRATNIKE

POREZ NA MIROVINE
Od 1. siječnja 2021. za umirovljenike porezna stopa na poreznu osnovicu do 30.000,00 kn iznosi 10%, a na poreznu osnovicu veću od 30.000,00 kn:
do 30.000,00 kn - 10%
od 30.000,00 kn - 15%


Osnovni osobni odbitak iznosi 4.000,00 kn
Dodatne informacije:
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje: https://www.mirovinsko.hr/hr/od-1-sijecnja-2021-smanjene-stope-poreza-na-dohodak-utjecu-i-na-mirovinska-primanja/1644
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE UMIROVLJENIKA – POVRATNIKA U REPUBLIKU HRVATSKU
1. siječnja 2017., ratifikacijom Protokola III Švicarska je priznala Republiku Hrvatsku kao članicu EU. Sporazum o slobodi kretanja osoba između EU i Švicarske Konfederacije proširio se i na hrvatske državljane. Time su se prava iz zdravstvenog osiguranja hrvatskih državljana u Švicarskoj izjednačila s postupkom koji se primjenjuje u odnosima s drugim državama članicama EU. Za umirovljenike to znači da osobe koje su korisnici samo švicarske mirovine, podliježu zakonskoj obvezi zdravstvenog osiguranja u Švicarskoj, dok zdravstvenu zaštitu, po nastanjenju, odnosno povratku u Republiku Hrvatsku koriste kao i osobe koje su osigurane pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO).
Kad je u pitanju zdravstveno osiguranje, neke su članice EU sa Švicarskom potpisale dodatan sporazum prema kojem osobe koje napuštaju Švicarsku mogu odabrati da li žele zdravstveno osiguranje imati u Švicarskoj ili u zemlji u koju odlaze. Hrvatska taj dodatan sporazum nije potpisala i zbog toga osobe koje primaju mirovinu samo iz Švicarske, podliježu zakonskoj obvezi zdravstvenog osiguranja u Švicarskoj. Zdravstvenu zaštitu, po povratku u Republiku Hrvatsku koriste kao i osobe koje su osigurane pri HZZO-u.
Što treba poduzeti?
Svi umirovljenici, koji primaju samo švicarsku mirovinu, od 1. siječnja 2017. godine i namjeravaju se trajno nastaniti u Republici Hrvatskoj (neovisno o tome čiji su državljani), trebaju:
1. svoje zdravstveno osiguranje u Švicarskoj pravovremeno informirati o svojoj namjeri preseljenja u Hrvatsku. U slučaju da dosadašnji osiguravatelj ne nudi zdravstveno osiguranje za osobe koje napuštaju Švicarsku, potrebno je potražiti drugog osiguravatelja
2. po zaključenju osiguranja, osiguravatelj izdaje obrazac E121 ili potvrdu S1
3. tu potvrdu predati u zdravstveno osiguranje u mjestu prebivališta u Hrvatskoj
Odgovori na najčešća pitanja:
Kako koristim zdravstvenu zaštitu u Republici Hrvatskoj?
Korisnik mirovine:
- dobiva zdravstvenu iskaznicu
- izabire liječnika primarne zdravstvene zaštite
- koristi sva prava kao i osigurane osobe u Hrvatskoj, a na teret švicarskog osiguranja (troškove sa švicarskim osiguravateljem obračunava HZZO)
- može sklopiti policu dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja
Način i uvjeti korištenja zdravstvene zaštite isti su kao i za druge osigurane osobe HZZO-a. Također, po odobrenju švicarskog osiguranja moguće je i upućivanje na liječenje u treću državu.
Mogu li se zdravstveno osigurati u Republici Hrvatskoj?
Da, ako primate mirovinu i iz Republike Hrvatske, neovisno o iznosu mirovine i stažu. Tada ste obavezni zdravstveno se osigurati u Republici Hrvatskoj.
Primam mirovinu iz Austrije, Švicarske i Hrvatske. Gdje se moram zdravstveno osigurati?
Ako primate mirovinu iz više država, obvezni ste zdravstveno se osigurati u onoj državi u kojoj imate najduži staž. Troškove liječenja preuzima HZZO te ih obračunava sa inozemnim osiguravateljem, a vi imate pravo na sve medicinske usluge i ista prava kao i osobe koje su osigurane u Republici Hrvatskoj.
Dodatne informacije:
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje: http://www.hzzo.hr/
Gemeinsame Einrichtung KVG: https://www.kvg.org/
OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA CARINE
Od plaćanja carine oslobođena je osobna imovina fizičkih osoba koje se iz trećih zemalja doseljavaju u EU, uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:
  • korisnik oslobođenja boravio je najmanje 12 mjeseci neprekidno u trećoj zemlji prije doseljenja,
  • pri doseljenju uvozi osobnu imovinu koju je do dana doseljenja posjedovao i koristio u svojem kućanstvu u trećoj zemlji najmanje 6 mjeseci.
Osobnom imovinom smatra se svaka imovina namijenjena osobnoj uporabi korisnika oslobođenja i članova njegove obitelji.
Predmetima osobne imovine ne smatraju se alkohol i alkoholna pića, duhan i duhanski proizvodi, komercijalna sredstva prijevoza, strojevi, te alati i instrumenti za obavljanje određene profesionalne djelatnosti.
Osoba  koja želi koristiti oslobođenje od plaćanja carine podnosi zahtjev za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine carinskom uredu nadležnom  prema mjestu novog prebivališta odnosno boravišta u Republici Hrvatskoj,
Osobni automobili su predmet oporezivanja posebnim porezom u skladu s odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (NN, br. 15/13, 108/13, 115/16 i 127/17).
Detaljnije informacije u vezi plaćanja posebnog poreza kod uvoza osobnih  automobila dostupne su ovdje:  https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/propisi-i-sporazumi/trosarinsko-postupanje/propisi-o-trosarinama-i-posebnim-porezima/posebni-porez-na-motorna-vozila/2487.
Dodatne informacije:
Carinska uprava Republike Hrvatske:
https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/propisi-i-sporazumi/carinsko-zakonodavstvo/fizicke-osobe-2715/povratnici-i-useljenici/2739