Utvrđivanje hrvatskog državljanstva

Zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva mogu podnijeti osobe koje nisu upisane u knjige državljana Hrvatske, a po propisima koji su bili važeći do dana stupanja na snagu Zakona o hrvatskom državljanstvu stekle su to svojstvo. Ispunjenje zakonskih pretpostavki za naknadni upis u knjige državljana utvrđuju se prema propisima koji su važili u trenutku rođenja podnositelja zahtjeva. Zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva podnosi se policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, a može se podnijeti i putem diplomatske misije/konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu. Na internetskim stranicama Ministarstva kao i na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova (mup.gov.hr), dostupne su upute i obrasci vezani za utvrđivanje hrvatskog državljanstva.