Stjecanje hrvatskog državljanstva

Zakonom o hrvatskom državljanstvu (Narodne novine broj: 53/91,70/91, 28/92,113/93, 4/94, 130/11, 110/15, 102/19, 138/21) uređuje se hrvatsko državljanstvo, pretpostavke za njegovo stjecanje i prestanak. Hrvatsko državljanstvo stječe se: podrijetlom, rođenjem na području Hrvatske, prirođenjem po međunarodnim ugovorima. Osobe koje su hrvatsko državljanstvo stekle podrijetlom ili rođenjem na području Hrvatske, u evidenciju o državljanstvu upisuju se prilikom upisa u maticu rođenih. Zahtjev za upis u evidenciju može se podnijeti i putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu. Poslove stjecanja hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Hrvatske obavljaju nadležni uredi državne uprave, odnosno gradski ured Grada Zagreba. Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem podnosi se osobno u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, osim ako je riječ o osobi s invaliditetom, kada se može podnijeti putem zakonskog zastupnika ili ovlaštenog opunomoćenika. Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem može se podnijeti i putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu. Poslove u svezi sa stjecanjem hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova.

Na internetskim stranicama ovog Ministarstva kao i na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova (mup.gov.hr), dostupne su upute i obrasci vezani za stjecanje hrvatskog državljanstva. Stjecanje hrvatskog državljanstva; Životopis koji se prilaže uz zahtjev za primitak u hrvatsko državljanstvo treba sadržavati: osobne podatke, podatke o stručnoj spremi, zaposlenju, boravku odnosno prebivalištu u inozemstvu, bračnom statusu, podatke o djeci i podatke o roditeljima te podatke o najbližim srodnicima koji su stekli hrvatsko državljanstvo. Stranka u životopisu treba navesti razloge za stjecanje državljanstva, svoj odnos prema pravnom poretku, običajima i prihvaćanju hrvatske kulture, a ovisno o pravnoj osnovi podnošenja zahtjeva, o tome gdje su preci boravili do iseljenja, kada su i iz kojih razloga napustili Hrvatsku, kada su i s kojim ispravama doselili u inozemstvo, načinu iskazivanja pripadnosti hrvatskom narodu tijekom života, sudjelovanju u sportskim, kulturnim i drugim društvima koja svojim djelovanjem promiču interese Hrvatske u inozemstvu (članak 11. i članak 16.). Kod zaprimanja zahtjeva potrebno je uzeti izjavu na zapisnik o pravnoj osnovi podnošenja zahtjeva te o svim okolnostima relevantnim za donošenje rješenja o primitku u hrvatsko državljanstvo koje nisu sadržane u životopisu.